Terug naar nieuws

Markt heeft geen behoefte aan incrementele gastransportcapaciteit

Gastransport infrastructuur niet de reden voor hoge gasprijzen

Elektriciteit Netwerken26 oktober 2021Thessa de Ridder

Afgelopen zomer heeft landelijk gasnetbeheerder GTS - conform de Europese Verordening (EU) 2017/459 (NC CAM) - een marktvraag beoordeling uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen in de behoefte van marktpartijen aan additionele gastransportcapaciteitcapaciteit op interconnectiepunten. Zowel GTS als de aangrenzende transmissie systeem operators (TSO’s) in de Duitse (THE) en Belgische marktgebieden (ZTP(L)) hebben géén niet-bindende vraagindicaties ontvangen die betrekking hebben op de desbetreffende entry-exit systeemgrenzen voor het incrementele capaciteitsproces 2021-2023.

Verplichting
Op basis van de Europese network code NC CAM is in 2017 het zogenaamde incrementele capaciteitsproces geïntroduceerd. Dat is een Europees geharmoniseerd proces om de marktvraag te identificeren naar incrementele, additionele capaciteit door transmissiesysteembeheerders (TSO's). Er wordt tenminste om de twee jaar een incrementele capaciteitsproces gestart, na de sluiting van de veiling van de jaarlijkse capaciteit.

Proces
In het incrementele capaciteitsproces wordt de indicatieve capaciteitsbehoefte vastgesteld op basis van vraagindicaties m.b.t. niet-bindende capaciteitsbehoefte die marktpartijen kenbaar maken bij de TSO, zijnde GTS in Nederland. GTS gaat dan in overleg met de aangrenzende TSO’s om vast te kunnen stellen of de niet-bindende vraagindicatie(s) van de marktpartij(en) aanleiding geven om incrementele capaciteit aan te bieden en de volgende fase te starten. Dat is de ontwerpfase, waarin technische studies worden uitgevoerd naar - en een financiële beoordeling gemaakt van - de te nemen maatregelen. Samen met andere TSO’s worden projecten gedefinieerd voor het realiseren van incrementele capaciteit. Nadat de marktpartijen geconsulteerd zijn over de plannen van de TSO’s worden de definitieve projectvoorstellen door de TSO’s opgesteld. Die voorstellen moeten vervolgens worden goedgekeurd en de definitieve capaciteitsbehoefte vastgesteld. De te ontwikkelen incrementele capaciteit wordt op de veiling aangeboden. De uitkomsten van de veiling zijn input voor een economische test, die bepalend is voor de realisatie van de voorgestelde projecten. Projecten die slagen voor de economische test kunnen worden uitgevoerd.

Uitkomst
De uitkomst van het 2021-2023 proces is dat er geen behoefte van marktpartijen is aan additionele gastransportcapaciteitcapaciteit op de interconnectiepunten. Dat bevestigt dat de gastransport infrastructuur kennelijk toereikend is om voldoende gas uit te wisselen tussen het Nederlandse TTF en de ons omringende gasmarktgebieden. Dat de gasmarktprijzen op dit moment historisch hoog zijn heeft andere oorzaken dan de fysieke gastransportinfrastructuur in Nederland en de koppelingen met de aangrenzende gasmarktgebieden.

VEMW, 26 oktober 2021