Terug naar nieuws

Garanties van oorsprong groen gas opgenomen in EU-ETS

Eerste toepassing mogelijk in emissieverslag over 2022

Gassen Klimaat 15 oktober 2021Karin Burghouwt

Vanaf 1 januari 2022 kunnen bedrijven binnen het Europese Emissiehandelssysteem (EU-ETS) Garanties van Oorsprong (GvO’s) voor gecertificeerd groen gas gebruiken. Dat meldt de Nederlandse Emissieautoriteit NEa, die op dit moment bezig is met de implementatie van deze optie.

Verordening
Het gebruik van GvO’s in het EU-ETS wordt mogelijk door een aanpassing in de zogenaamde Europese monitorings- en rapportageverordening in december 2020 (artikel 39, paragraaf 3&4). Met de wijziging van de MRV wordt het mogelijk om met GvO’s voor groen gas aan te tonen dat een deel van het aardgas dat een installatie verbruikt, is vervangen door biogas. Vanaf 1 januari 2022 kunnen GvO’s ingezet worden in het emissieverslag over 2022 dat in het voorjaar van 2023 ingeleverd moet worden.

Voorwaarden
Belangrijke voorwaarden bij de indiening van het verzoek zijn dat er geen dubbeltellingen mogen plaatsvinden en dat het groene gas en het aardgas afkomstig zijn van hetzelfde (aard)gasnetwerk. Daarnaast moet het gaan om GvO’s die ingezet kunnen worden voor het vergroenen van verbruikt aardgas. Andere types GvO en andere source streams vallen buiten beschouwing.

GvO’s zijn een jaar geldig. Mogelijk is deze geldigheidsduur ook van belang bij gebruik in het ETS. Omdat de regels hiervoor momenteel uiteengezet worden raadt de NEa aan om op dit moment nog geen groen gas GvO’s te kopen voor gebruik in het ETS. Later dit jaar zal de NEa nadere informatie publiceren over de implementatie.

VEMW, 15 oktober 2021