Terug naar nieuws

Uniper en Eneco tekenen warmteleveringsovereenkomst

Warmtevoorziening in regio Den Haag in 2035 CO2-neutraal

Gassen 29 september 2021Thessa de Ridder

Uniper en Eneco hebben een warmteleveringsovereenkomst getekend voor een periode van 12 jaar. In Den Haag blijft Uniper warmte leveren afkomstig van de STEG gascentrale aan het warmtenet van Eneco. De bedrijven slaan tevens de handen ineen om de warmtevoorziening van de stadcentrale de komende jaren te verduurzamen, zodat deze in 2035 CO2-neutraal is.

Stadsverwarming
Uniper heeft gascentrales in Rotterdam, Den Haag en Leiden die elektriciteit produceren en de daarbij ontstane warmte benutten voor stadsverwarming. In Den Haag worden zo circa 38.000 huishoudens van ca. 1,1 PJ warmte voorzien. Met het nieuwe contract beogen Uniper en Eneco de warmtelevering te garanderen (leveringszekerheid) én deze stapsgewijs te verduurzamen. De Uniper gascentrale is voorlopig belangrijk voor de leveringszekerheid en warmte afkomstig van WarmteLinQ en geothermie, maar ook inzet van waterstof en groen gas zijn opties om stapsgewijs te verduurzamen. De partners richten zich ook op de groeipotentie van de warmtevraag voor Den Haag en de regio.

Neutraliteit
Zowel Uniper als Eneco kondigden al aan het doel te hebben om per 2035 CO2-neutraal te willen opereren. Ook in deze ambitie vinden de partijen elkaar. Met een Letter of Intent is een duidelijk commitment uitgesproken samen te werken aan de verduurzaming van de warmtevoorziening. Die verduurzaming zal stapsgewijs plaatsvinden omdat een aantal zaken uitgezocht moet worden. Zo kenmerken - met de actuele stand van de technologie - duurzame bronnen zich meestal door een lange aan- en afschakeltijd. Op piekmomenten, zoals in de ochtend tussen 7 en 9 uur, is de vraag vaak zo hoog dat snel meer warmte moet kunnen worden geleverd. De flexibiliteit van installaties in de stadcentrale en de dispatch-expertise van Uniper vangen dit type piekmomenten op.

VEMW, 29 september 2021