Terug naar nieuws

Besparingspotentieel drinkwatergebruik grootgebruikers beperkt

Impact op regionaal of lokaal niveau kan relevant zijn

Klimaat 27 september 2021Thessa de Ridder

De potentiële besparing op het drinkwatergebruik van grootverbruikers bedraagt slechts een klein deel van het totale gebruik van drinkwater in Nederland. Uit onderzoek van RHDHV, uitgevoerd in opdracht van Vewin, blijkt dat het om 1,3% van het totale gebruik gaat. Daarmee lijkt de impact van drinkwaterbesparing bij grootgebruikers beperkt. De onderzoekers stellen echter ook dat een besparing op lokaal niveau wel een grote impact kan hebben, bijvoorbeeld in het kader van droogtebestrijding of het oplossen van knelpunten in de drinkwaterinfrastructuur.

Het juiste water voor het juiste gebruik
Het onderzoek naar drinkwatergebruik bij grootgebruikers (in het onderzoek is uitgegaan van gebruikers die meer dan 50.000 kubieke meter inkopen) vloeit voort uit de Beleidsnota Drinkwater. Daarin wordt ingezet op “het juiste water voor het juiste gebruik”. Een verkenning naar laagwaardig gebruik van drinkwater door grootgebruikers en kansen om dit te ontmoedigen, is een eerste stap om dit te realiseren.

Grootgebruikers vragen ruim 8% van het drinkwater
Grootgebruikers van drinkwater waren in 2020 goed voor een verbruik van 93,5 miljoen kubieke meter. Dat is 8,3% van het totale drinkwaterverbruik. Op basis van expert judgement en beschikbare businesscases wordt ingeschat dat jaarlijks circa 15 miljoen kubieke meter drinkwater kan worden bespaard ofwel 16% van het totale gebruik door grootgebruikers. Eén en ander is afhankelijk van beschikbaarheid van alternatieven, locatie en grootte van de installatie. De daadwerkelijke besparingsmogelijkheid zal per situatie in beeld moeten worden gebracht. Hier is volgens de onderzoekers maatwerk nodig.

Drinkwatergebruik is passend
Een globale beschouwing leert dat het drinkwatergebruik over het algemeen passend is voor het merendeel van het watergebruik door grootgebruikers zoals bijvoorbeeld bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie. Zij passen dus het juiste water voor het juiste gebruik toe. Voor een aantal categorieën van bedrijven wordt verdere besparing mogelijk geacht. Genoemd worden onder andere vervaardiging van: zuivelproducten, dranken chemische producten en rubber en kunststof.

VEMW: maatwerk is noodzakelijk
VEMW herkent zich in de onderzoeksresultaten. Bedrijven die drinkwater toepassen in hun productieprocessen, hebben daar vrijwel altijd een goede reden voor. In die gevallen volstaat een mindere kwaliteit simpelweg niet. De mogelijkheden om het gebruik van drinkwater voor zogenaamde laagwaardige toepassingen terug te dringen zijn voor de ene grootgebruiker ruimer dan voor de andere grootgebruiker. Het kan zijn dat er geen haalbaar of duurzaam alternatief voor handen is. Maatwerk is daarom noodzakelijk. Bij het nemen van besluiten daarover spelen aspecten zoals de beschikbaarheid van een alternatieve bron, de locatie, de terugverdientijd, het investeringsmoment en de energievraag een rol.

Bron: Waterspiegel, nummer 3, september 2021