Terug naar nieuws

Uitstoot broeikasgassen gestegen met aantrekken economie

Uitstoot CO2 industrie loopt bijna gelijk op met productieniveau

Klimaat 16 september 2021Thessa de Ridder

In het tweede kwartaal van 2021 was de uitstoot van broeikasgassen 11 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2020. De toename is vooral toe te schrijven aan het hogere aardgasverbruik in de gebouwde omgeving en de industrie. Dit melden het CBS en RIVM/Emissieregistratie op basis van de voorlopige kwartaalcijfers over de broeikasgassenuitstoot conform de richtlijnen van de IPCC.

Industrie
De emissies door de industrie lagen in het tweede kwartaal 13 procent hoger dan dezelfde periode een jaar eerder, bij een ca. 14 procent hoger productieniveau. Hiervoor was meer energie - voornamelijk aardgas – nodig. Het bbp was in het tweede kwartaal van dit jaar 9,7 procent groter dan een jaar eerder. Ten opzichte van 2 jaar geleden (pre-corona, Q2-2019) zijn de CO2-emissies van de industrie in 2021 met 6,4 procent gestegen, en de emissies van de overige broeikasgassen met 5,5 procent gedaald.

Elektriciteitsproductie
In het tweede kwartaal van 2021 heeft de elektriciteitssector nauwelijks meer uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder (2 procent). Deze ontwikkeling is vrijwel gelijk aan die van de elektriciteitsproductie. De aardgascentrales hebben wel minder geproduceerd vanwege de stijgende gasprijzen op de wereldmarkt, maar dit werd deels gecompenseerd door de hogere elektriciteitsproductie door de kolencentrales.

VEMW, 16 september 2021