Terug naar nieuws

Productiegroei industrie in juli ruim 14 procent

Verschillen per bedrijfsklasse groot

14 september 2021Thessa de Ridder

Nadat de groei van de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie in juni uitkwam op 17,9 procent t.o.v. een jaar eerder, was die in juli 14,1 procent hoger dan in juli 2020. Ten opzichte van juli 2019 bedroeg de groei ruim 9 procent. Daarmee is het door de coronacrisis in juli 2020 geleden productieverlies ruimschoots goedgemaakt, met de kanttekening dat de verschillen per branche groot zijn. Dat meldt het CBS.

Verschillen groot
Ruim drie kwart van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in juli meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grotere branches realiseerde de machine-industrie met 63,8 procent verreweg de hoogste groei. De elektrische en elektronische industrie (=16,1%) en de metaal productiesector (+15,2%) schreven ook dubbele groeicijfers. De Kunststof en rubber (+7,2%), chemie (+3,8%) en de voedingsmiddelensector (+1,5%) schreven bescheidener productiegroei cijfers. In de transportmiddelenindustrie kromp de productie met 6 procent. Vanwege een chiptekort moest bij een aantal fabrieken in juli de productie tijdelijk stilgelegd worden.

Export
Het volume van de goederenexport was in juli 8,4 procent groter dan in juli 2020. Er zijn vooral meer machines, chemische en metaalproducten geëxporteerd. Ten opzichte van juli 2019 lag de export 8,8 procent hoger. Het volume van de import was in juli 8,0 procent groter dan in juli 2020 en 5,9 procent dan in juli 2019.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie groeide volgens Destatis in juli met ruim 6 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ten opzichte van juli 2019 lag de productie echter nog bijna 6 procent lager.