Terug naar nieuws

ACER publiceert methode om werking Europese groothandelsmarkten elektriciteit te meten

Meetresultaten benut voor jaarlijks marktmonitoringsrapport

Elektriciteit Beleid en toezicht2 september 2021Thessa de Ridder

Het Europese Agentschap voor de samenwerking van energietoezichthouders (ACER) heeft een methodologische studie gepubliceerd om belemmeringen voor doelmatige prijsvorming en laagdrempelige markttoegang voor nieuwe marktspelers op de groothandelsmarkten voor elektriciteit in de Europese Unie te meten. De studie stelt met een reeks indicatoren en methodologie ACER in staat om haar toezichtverantwoordelijkheden, óók en juist als het gaat om hernieuwbare energie, doeltreffender te vervullen.

Marktmonitoring
ACER heeft het onderzoek uitgevoerd met steun van adviesbureau DNV. In de studie worden meer dan 70 kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren gedefinieerd die geleidelijk moeten worden opgenomen in toekomstige edities van het jaarlijkse ACER Market Monitoring Report (MMR) - Electricity Wholesale Market Volume. Dit zal een volledig beeld geven van de relatieve prestaties van de EU-lidstaten op het gebied van efficiënte prijsvorming en laagdrempelige markttoegang en -deelname voor nieuwe toetreders en kleine spelers. Het rapport beschrijft zo’n 13 belemmeringen voor efficiënte prijsvorming en 9 belemmeringen voor markttoegang en -deelname. De methodologie combineert deze indicatoren tot twee samengestelde indicatoren: één index voor efficiënte prijsvorming en één over markttoegang.

Clean Energy Package
Na goedkeuring van het Clean Energy Package van de Europese Commissie heeft ACER het toepassingsgebied van zijn monitoringactiviteiten uitgebreid. ACER moet onder meer toezicht houden op overheidsinterventies om te voorkomen dat de prijzen werkelijke schaarste a.g.v. belemmeringen weerspiegelen, als ook reguleringsbelemmeringen voor nieuwkomers op de markt en kleinere actoren. Bovendien is ACER wettelijk verplicht om eventuele belemmeringen voor de voltooiing van de interne markten voor elektriciteit en aardgas te identificeren en te melden aan de Commissie.

ACER streeft ernaar de methodologie in de loop der jaren te verbeteren door enkele in de studie voorgestelde belemmeringen en indicatoren aan te passen en nieuwe op te nemen naarmate de markt zich ontwikkelt. Het eerstvolgende jaarlijkse ACER marktmonitoringrapport zal in november 2021 verschijnen.

VEMW, 2 september 2021