Terug naar nieuws

Platform Verduurzaming Industrie bundelt steeds meer kennis en expertise

Toegang tot slimme technologie, subsidies en regelingen, campagnes en webinars

Klimaat 31 augustus 2021Thessa de Ridder

Om aan het Nederlandse Klimaatakkoord te voldoen, moet de industrie haar CO₂-emissies in 2030 met 49 procent gereduceerd hebben ten opzichte van 1990. De Europese Commissie stuurt aan op een verhoging van dit percentage tot 55 procent (Fit-for-55). Het in oktober 2020 gelanceerde platform Verduurzaming Industrie biedt inmiddels – de toegang tot - veel kennis en expertise als het gaat om de invulling van de doelstellingen op bedrijfsniveau en industrieclusters met relevante kennis en expertise, slimme technologie, en subsidies en regelingen.

Platform
Het door RVO en VEMW, in samenwerking met FeDEC opgerichte platform Verduurzaming Industrie ondersteunt bedrijven, die de klimaatdoelstellingen willen realiseren door verduurzaming en emissiereductie, op technisch, economisch en juridisch gebied. Met kennis en expertise als het gaat om slimme technologie, subsidies en regelingen, en het omgaan met uitdagingen. Voor specifieke vragen staat een expertteam paraat dat vragen persoonlijk behandelt.

Webinars
Alleen al dit jaar hebben RVO, VEMW en NVDE zo’n 10 webinars met in totaal tegen de 2000 deelnemers georganiseerd om bedrijven te inspireren om de emissie van broeikasgassen te reduceren. Door energiebesparing, elektrificatie van de warmtevraag en de inzet van duurzame moleculen (groen gas, waterstof). Met nieuwe samenwerkingsverbanden, businessmodellen, subsidiemogelijkheden en financieringsopties. Met aansprekende en inspirerende voorbeelden van ondernemers die al stappen gezet hebben en technologieleveranciers die best practices aanbieden. Al deze voorbeelden zijn in de vorm van presentaties, verslagen en filmpjes terug te vinden op het platform. De initiatiefnemers van de Inspiratietour webinars zijn onlangs gestart met de invulling van een nieuwe reeks. Zodra daar informatie over beschikbaar is wordt deze gepubliceerd op het platform en de websites van RVO, VEMW en NVDE. Naast de webinars participeren we in vakbeurs Industrial Heat & Power op 12, 13 en 14 oktober 2021 in de Brabanthallen in Den Bosch.

VEMW, 31 augustus 2021