Terug naar nieuws

Marktwerking tussen TTF en Duitse gasmarkt verbeterd door invoering nieuwe virtuele interconnectiepunten

Samengevoegde Duitse THE-marktgebied op 1 oktober operationeel

Gassen 27 augustus 2021Karin Burghouwt

De twee Duitse gasmarktgebieden Gaspool (GPL) en Netconnect Germany (NCG) zullen – zoals aangekondigd in december 2020 - op 1 oktober 2021 samengevoegd worden tot één nieuw Duits Marktgebied: Trading Hub Europe (THE). Het TTF marktgebied zal vanaf dat moment verbonden zijn met THE. De bestaande gastransport interconnectiepunten tussen het TTF en GPL en NCG zullen samengevoegd worden nieuwe virtuele interconnectiepunten (VIP’s) tussen TTF en THE voor laagcalorisch gas (VIP TTF-THE-L, 1 oktober 2021) en hoogcalorisch gas (VIP TTF-THE-H naar verwachting 1 april 2022).

Virtuele Interconnectiepunten
Sinds 2017 richt GTS virtuele interconnectiepunten (VIP’s) in voor de verbinding tussen het TTF-marktgebied en de naburige markten in Duitsland en België. Het doel is om grensoverschrijdende handel tussen marktplaatsen te vereenvoudigen door meerdere fysieke verbindingen bij de boeking van grenscapaciteit als het ware te elimineren. Die fysieke punten blijven wel bestaan en zijn voor de netbeheerders van onverminderd belang, maar de shippers worden niet langer belast met het wel of niet beschikbaar zijn van capaciteit op zo’n fysiek punt. Beschikbare capaciteit tussen twee marktgebieden wordt via veilingen op een VIP aangeboden aan de shippers.

Veiling
De eerste keer dat de VIP TTF-THE-L in een veiling aangeboden wordt zal de Day Ahead veiling op 30 september 2021 zijn. Alle eerdere veilingen die effect hebben per 1 oktober 2021 of later (jaar, kwartaal en maand) zullen uitgevoerd worden op VIP-TTF-NCG-L en VIP-TTF-GASPOOL-L. Deze VIP’s verdwijnen vanaf 1 oktober 2021 en alle contracten op deze VIP’s zullen volgens een door GTS beschreven proces automatisch verplaatst worden naar het nieuwe VIP TTF-THE-L.

VEMW, 27 augustus 2021