Terug naar nieuws

Kabinetsplan voor ontwikkeling waterstofvoorziening

VEMW: versnel besluitvormingsprocessen infrastructuur en marktordening

Gassen Netwerken2 juli 2021Karin Burghouwt

Het kabinet komt met een plan om bestaande aardgas transportleidingen aan te passen voor het transport van waterstof. Dat heeft staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) aangekondigd in reactie op het onderzoeksrapport HyWay27. De staatssecretaris is voornemens om Gasunie te vragen om de ontwikkeling van het waterstoftransportnet op zich te nemen. Het ontwikkelen van een uitrolplan voor waterstoftransport en de gewenste marktordening is de eerstvolgende stap. VEMW roept op om de besluitvormingsprocessen te versnellen gelet op de 2030 klimaatopgave.

Backbone
Het project HyWay27 heeft onderzocht of en hoe het mogelijk is om kosteneffectief een backbone voor klimaatneutrale waterstof aan te leggen die alle industriële regio’s kan verbinden. In die regio’s wordt al veel waterstof gebruikt, die veelal door steam methane reforming (smr) wordt gemaakt uit fossiel aardgas. De eerste delen van het transportnet worden ontwikkeld in de regio’s waar de waterstofactiviteiten het meest concreet zijn, zoals Rotterdam en Groningen.

Het geschikt maken van bestaande aardgasleidingen voor waterstof begint met de infrastructuur binnen de regionale industriële clusters. Gasunie zal deze vervolgens met elkaar, met opslaglocaties én met het buitenland verbinden. De ambitie is dat Nederland de toegangspoort naar Europa wordt voor een wereldwijde waterstofmarkt.

Investeringen
Gasunie raamt de investeringen van het project om een nationale ‘backbone’ voor waterstof te creëren, voor 85 procent gebruikmakend van bestaande gastransportleidingen, op zo’n 1,5 miljard euro. Deze investering is nodig omdat de infrastructuur vanaf het allereerste gebruik direct volledig beschikbaar moet zijn, met voldoende capaciteit groot voor de toekomstige vraag.

Gasunie becijfert dat door hergebruik de kosten een factor vier lager zullen zijn dan bij de aanleg van volledig nieuwe leidingen. De capaciteit van het netwerk bedraagt 10 GW, gelijk aan 25 procent van het totale energiegebruik van de Nederlandse industrie. Op termijn kan dit verder worden uitgebreid.

Versnelling besluitvorming
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij zijn positief over de uitkomsten van het HyWay27 onderzoek. Dat biedt een goede basis om te kunnen komen tot een klimaatneutrale waterstofvoorziening, die essentieel is voor de industrietransitie. Bedrijven hebben niet alleen energie in de vorm van elektriciteit, warmte en moleculen nodig maar ook grondstoffen. Waterstof is een molecuul met een groot potentieel. Met de emissiereductiedoelstellingen van het 2030 Klimaatakkoord is het nu zaak de besluitvormingsprocessen te versnellen, onder meer als het gaat om de invulling van de marktordening. Duidelijkheid over die marktordening en de toegang tot de markt via aansluiting op een infrastructuur is een essentiële randvoorwaarde om investeringen af te dwingen en een liquide marktplaats te kunnen ontwikkelen met onder meer een waterstofbeurs.”

VEMW, 2 juli 2021