Terug naar nieuws

Wetsvoorstel minimum CO₂-prijs elektriciteitsproductie aangenomen

Geen materieel effect ‘vangnetwet’ door hoge ETS-prijs

Elektriciteit Klimaat Wet- en regelgeving23 juni 2021Thessa de Ridder

De Tweede Kamer heeft dinsdag 22 juni 2021 ingestemd met het ‘wetsvoorstel Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking, de Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking. De minimumprijs is bedoeld als een vangnet en heeft door de fors gestegen EU-ETS prijs op dit moment geen materieel effect.

Een amendement van het kamerlid Grinwis (CU) - mede ingediend door D66 en CDA - om tot een snellere evaluatie van de effecten van de Wet te komen (drie i.p.v. 5 jaar), met name in relatie tot de ontwikkelingen in het Europese klimaatbeleid, is aangenomen en in de Wet opgenomen.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de minimum CO₂-prijs voor elektriciteitsproductie is opgenomen in het Klimaatakkoord om een bodemprijs te creëren ingeval de EU-ETS prijs voor CO₂-uitstoot onder een bepaald niveau blijft om een voldoende prikkel te geven om te investeren in emissiereductie maatregelen. Die ETS-prijs is inmiddels gestegen tot boven de 50 euro/ton, ver boven het prijspad van de overeengekomen minimumprijs, waardoor die minimumprijs geen materieel effect heeft. En dat is precies zoals het instrument bedoeld is: het is een vangnet.”