Terug naar nieuws

CO2-uitstoot EU-ETS bedrijven met 11,5 procent gedaald

NEa onderzoekt bijdragen corona en verduurzaming aan daling

Klimaat 16 juni 2021Thessa de Ridder

De CO2-uitstoot in Nederland van de 419 bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS) bedroeg in 2020 in totaal 74,1 Mton. Met 11,5 procent t.o.v. 2019 de grootste daling sinds de start van de 3e ETS-handelsperiode in 2013. Of de daling komt door corona of door verduurzamingsmaatregelen wordt nog onderzocht door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). De ETS-bedrijven zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de totale CO2-uitstoot in Nederland.

Reductie
De energiesector was in 2020 verantwoordelijk voor zo’n 7 Mton van de 9,6 Mton CO2-reductie, een daling van bijna 19 procent. De industrie noteerde vorig jaar een daling van 5 procent. In juni 2021 ontvangt de NEa productiegegevens van de grote industrie. Deze zullen laten zien in welke mate de daling van de CO2-uitstoot te danken is aan verduurzamingsmaatregelen of een lagere productie.

De daling in de energiesector komt voornamelijk door de sterk verminderde inzet van steenkool. Gebruikten Nederlandse kolencentrales in 2019 nog voor 143 PJ aan energie uit steenkool, in 2020 daalde dat met 54 procent naar 65 PJ. Het aandeel biomassa voor bijstook is juist flink gestegen: van bijna 18 PJ in 2019 naar 42 PJ in 2020. Overigens hebben de kolencentrales - óók wanneer steenkool en biomassa bij elkaar opgeteld worden - in 2020 minder energie gebruikt: van in totaal 161 PJ in 2019 naar 107 PJ in 2020 (-33 procent). Deze daling lijkt het gevolg van het afschakelen van kolencentrales, een verschuiving van kolen naar aardgas en hernieuwbare bronnen, en een afnemende vraag naar elektriciteit door de coronacrisis.

Volgende handelsperiode
Het jaar 2020 was het laatste jaar van de 3e EU-ETS handelsperiode (2013-2020). In 2021 start de 4e periode (2021-2030), waarin de reductiedoelstellingen verder worden aangescherpt. Begin mei 2021 ging de ETS-prijs voor het eerst door de 50-eurogrens (actueel: 56 euro/ton). De financiële prikkel voor bedrijven om te verduurzamen en de financiële belangen binnen het ETS-systeem worden daarmee steeds groter.

Nieuw vanaf 2021 zijn het nieuwe Emissiehandelportaal (EHP) en het ‘activiteitsverslag’, met een dynamische manier van toewijzen van gratis emissierechten. Vanaf de 4e handelsperiode beweegt het toegewezen aantal gratis rechten mee met de productieactiviteiten van de installaties. De toewijzing gebeurt dus veel meer volgens de realisatie. De NEa voorziet dat dit de benodigde tijd en aandacht vergt omdat het activiteitsverslag in 2021 de gegevens moet bevatten van 2019 én 2020.