Terug naar nieuws

EZK stelt 4,6 mrd euro SDE++ subsidie beschikbaar

CCS blijkt grote bijdrage aan emissiereductie te kunnen leveren

Klimaat Beleid en toezicht9 juni 2021Thessa de Ridder

Bijna 3.500 duurzame projecten hebben in de afgelopen maanden een SDE++ subsidiebeschikking ontvangen. In totaal krijgen deze projecten voor maximaal 4,6 mrd euro subsidie. Als alle projecten volledig worden gerealiseerd, leveren zij gezamenlijk 3,29 Mton CO2-reductie per jaar op. Dat schrijft staatssecretaris Ye┼čilgöz-Zegerius (EZK) in een brief aan de Tweede Kamer

Verbreding
In het Regeerakkoord is aangekondigd dat de SDE+ zou worden verbreed met als doel om naast de stimulering van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende technieken voor de industrie te ondersteunen. Hiertoe zijn verschillende nieuwe technieken aan de SDE+ toegevoegd, waaronder de afvang en opslag van CO2 (CCS), elektrische boilers, industriële warmtepompen en de uitkoppeling van restwarmte. In november van 2020 heeft de eerste SDE++ openstelling plaatsgevonden. De regeling beoogt op kosteneffectieve wijze zoveel mogelijk emissiereductie te realiseren. De beoordeling van de aanvragen vindt dus niet plaats op technologie, maar op de kleinste behoefte aan subsidie per eenheid te realiseren emissiereductie (euro/ton CO2), om de zogenaamde onrendabele top (ORT) te dekken. Hoewel de beoordeling van de subsidieaanvragen nog niet volledig is afgerond, is inmiddels het merendeel van de aanvragen beoordeeld en zijn de meeste subsidiebeschikkingen afgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Toekenning
Zoals op basis van de kosteneffectiviteit verwacht is in totaal 2,1 mrd euro subsidie gealloceerd voor de ontwikkeling van het Porthos-project in de Rijnmond, met een emissiereductie van zo’n 2,34 Mton per jaar. Dit project wordt het eerste grootschalige CCS-project in de Europese Unie. Er zijn ook verschillende beschikkingen uitgegeven voor uitkoppeling van restwarmte en elektrificatie-opties: warmtepompen en elektrische boilers. Net zoals in recente rondes van de SDE+-regeling, is het overgrote aantal subsidiebeschikkingen (97 procent) afgegeven voor zon-PV-projecten, hoofdzakelijk op daken.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “De SDE++ is ontworpen om technologie te stimuleren die voldoende marktrijp is met een voldoende benutbaar potentieel voor CO2-reductie en daarmee schaalbaarheid. En er moet sprake zijn van een onrendabele top ten opzichte van een bekende referentietechniek, die het beste door middel van een exploitatiesubsidie vergoed kan worden. Uit de toekenningen voor 2020 wordt duidelijk dat CCS uitstekend past in de SDE++: met 46 procent van het budget wordt 71 procent van de reductie gerealiseerd. De beschikkingen maken ook duidelijk dat de elektrificatie van de industriële warmtebehoefte door toepassing van e-boilers en warmtepompen op stoom begint te komen. En er zijn technieken zoals bijvoorbeeld geothermie die wat verder van de markt staan en/of nog opschaling nodig hebben.”

Toekomst
De komende jaren worden stappen genomen om additionele technieken voor opname van onder meer recyling, biobased productie, elektrificatie en CCU in de SDE++ te onderzoeken. Technieken die (nu) nog niet in de SDE++ passen. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar toevoeging in de SDE++, zodat er onder één instrument maximale concurrentie (en daarmee kosteneffectiviteit) gerealiseerd wordt. Over de definitieve openstelling van technieken voor de volgende openstellingsronde wordt de Tweede Kamer in het najaar geïnformeerd.