Terug naar nieuws

Grootschalige energieopslag cruciaal voor energietransitie

Energieopslag kent vele toepassingen en werkgebieden

Klimaat Beleid en toezicht4 juni 2021Karin Burghouwt

De behoefte aan energieopslag neemt de komende jaren fors toe. In 2050 zal opslag mogelijk een geaggregeerd volume hebben dat de helft bedraagt van de huidige productie. Grootschalige opslag van hernieuwbare energie zal daarmee een cruciale component zijn in de energietransitie. Energieopslag kent vele toepassingen en werkgebieden. Dat zijn de belangrijkste lessons-learned van het vierde webinar over elektrificatie, georganiseerd door NVDE, RVO, VEMW en Recoy.

Toepassingen en werkgebieden
Bij energieopslag denken veel mensen aan elektrische batterijen en accu’s. Maar energieopslag kent inmiddels vele toepassingen en werkgebieden. Van klein (accu) tot groot (waterstofcaverne), snel (seconden-minuten) en langzaam (minuten-uren) reagerend, voor korte (seconden-dag) of lange duur (week-seizoen), en van elektronen (batterij, accu) tot moleculen (waterstof), lucht (CAES compressed air) en warmte (water, beton, lavasteen), maar ook vliegwiel als energiedrager. En last-but-not-least curtailment: het afschakelen van behoefte. Er zal niet één winnaar zijn: de verschillende toepassingen zijn ook het meest geschikt voor verschillende, specifieke werkgebieden. Overall kan gesteld worden dat de kosten voor flexibiliteit – waaronder opslag – in het energievoorzieningssysteem kunnen oplopen tot zo’n 10 procent van de energiekosten.

De presentaties van het webinar over energieopslag zij beschikbaar op het Platform Verduurzaming Industrie (PVI).