Terug naar nieuws

Grote klimaatdoelen 2030 ambitieus én haalbaar

Voor realisatie bijdragen overheid in wet- en regelgeving en financiering nodig

Klimaat 31 mei 2021Thessa de Ridder

De doelen zoals die door het Klimaatakkoord voor 2030 zijn gesteld zijn ambitieus én haalbaar. Realisatie vraagt niet alleen forse investeringen van de industrie, maar ook een tijdige beschikbaarheid van de noodzakelijke infrastructuur, zoals verzwaring van de elektriciteitsnetten, een infrastructuur en markt voor waterstof en de opvang, transport en opslag van CO2 (CCS). De overheid moet bijdragen leveren aan de tijdige aanpassing van wet- en regelgeving en een passend financieringskader. Alleen zo kunnen we een succes maken van de verduurzaming. Dat was de boodschap van VEMW bij BNR Nieuwsradio vanochtend.

Uitspraak
Vorige week deed de Rechtbank in Den Haag uitspraak in een zaak tegen Shell, die is aangespannen door Milieudefensie en zes andere organisaties. Het vonnis verplicht Shell om via zijn concernbeleid eind 2030 de CO2-uitstoot van de Shell-groep, zijn toeleveranciers en afnemers streng terug te brengen met netto 45 procent t.o.v. 2019. Voor de uitstoot van Shell zelf is dat een resultaatverplichting, voor de uitstoot van leveranciers én eindgebruikers een ‘zwaarwegende inspanningsverplichting’.

Consequenties
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Het vonnis van de rechtbank heeft niet alleen consequenties voor Shell en via een mogelijke precedentwerking voor andere bedrijven die door hun uitstoot van broeikasgassen ook bijdragen aan de klimaatproblematiek, maar zeker ook voor de NGO’s die de rechtszaak hebben aangespannen, en de overheid. De overheid moet de industrie tijdig en adequaat de instrumenten bieden om de mogelijkheden die er zijn om de emissies te reduceren, ook daadwerkelijk te kunnen benutten. Daarbij gaat het onder meer om aanpassing van wet- en regelgeving met betrekking tot investeringen in - en het beheer van - nieuwe infrastructuren voor waterstof en CCS, en de financiering en de certificering van de productie en het gebruik van waterstof. Voor de elektrificatie van onder meer de warmtevraag van de industrie is een verzwaring van elektriciteitsnetten nodig en een stimulering van elektrische installaties zoals de e-boiler, warmtepompen en fornuizen. Ook de NGO’s moeten hom of kuit bieden als het gaat om de toepassing van CCS. Immers, de verplichtingen die de rechter aan Shell op een relatief korte termijn van negen jaar oplegt, maakt dat de noodzaak van toepassing van CCS nog onherroepelijker wordt.”