Terug naar nieuws

Aantal meldingen energiemarkt manipulatie en handel met voorwetenschap stijgen

Helft signalen gaat over marktmanipulatie

Elektriciteit Gassen Beleid en toezicht17 mei 2021Thessa de Ridder

In heel 2020 heeft toezichthouder ACM negen verdachte transactierapporten (STRs) (2019: 13 STRs) ontvangen over vier transacties op de elektriciteitsmarkt en vijf op de gasmarkt. In 2019 waren dat er nog 13 (4 elektriciteitsmarkt resp. 9 gasmarkt). Van die 13 STR-meldingen worden er drie verder onderzocht, twee zijn via een korte actie opgepakt, vier zijn naar een andere toezichthouder gestuurd en vier zijn afgesloten. In het eerste kwartaal van 2021 heeft de ACM al dertien meldingen ontvangen. Naast meldingen ontvangt ACM ook signalen uit de markt, media. e.d. Bijna de helft van het aantal signalen dat ACM ontvangt gaat over mogelijke marktmanipulatie, gevolgd door handelen met voorwetenschap (15 procent), openbaarmaking van voorwetenschap (15 procent) en datarapportage (18 procent)

Remit
Sinds december 2011 is de Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency (REMIT) van kracht. REMIT betreft Europese regels over marktintegriteit en -transparantie op de groothandelsmarkt voor energie. Op basis van die regels moeten marktspelers hun transacties op de groothandelsmarkt voor energie melden om te voorkomen dat de markt wordt gemanipuleerd en er wordt gehandeld met voorwetenschap. Sinds januari 2015 zijn zogenaamde Remit Implementing Acts van kracht geworden. Daarmee is vastgelegd dat marktpartijen alleen nog transacties op de groothandelsmarkt kunnen sluiten wanneer zij - energieproducenten, handelaren, leveranciers en sommige zakelijke energiegebruikers - geregistreerd staan bij ACM en ACER. Deelnemers aan de elektriciteits- en gasmarkt moeten sinds 1 januari voorwetenschap publiceren op een van de “Inside Information Platforms” (IIPs) die op de lijst van ACER staan. Op deze manier zijn ze compliant met de meest recente REMIT Guidance. In de eerste dagen van 2021 hebben meer dan 80 marktpartijen zich bij ACM geregistreerd naar aanleiding van de nieuwe Brexit regels.

Data
ToezichthouderACM ontvangt naast meldingen veel signalen van marktpartijen, media, PPATs (Person Professionally Arranging Transactions), etc., waarbij de meeste signalen betrekking hebben op marktmanipulatie. Het overzicht is exclusief de zogenaamde ACER alerts, die gebaseerd zijn op afwijkende marktuitkomsten uit een geautomatiseerde data-analyse die de Europese toezichthouder uitvoert. Het REMIT-team is afgelopen jaar verder uitgebreid met data analisten en data scientists, onder meer om de datakwaliteit te verbeteren. ACM heeft contact opgenomen met marktdeelnemers die onjuist waren geregistreerd, en met marktpartijen die geen data rapporteren maar wel tegenpartij zijn bij transacties met andere marktpartijen.

VEMW, 17 mei 2021