Terug naar nieuws

Totale energiegebruik Nederland voor eerst in 30 jaar onder 3.000 PJ

Energiegebruik in 2020 gedaald met 3 procent

Klimaat Markt7 april 2021Thessa de Ridder

Het totale Nederlandse energiegebruik is in 2020 - voor het eerst sinds 1992 - door de 3.000 PJ grens gezakt. De doorzettende dalende trend bedroeg in 2020 zo’n 3 procent t.o.v. 2019. Belangrijkste redenen in 2020: de scherpe daling van het verbruik van motorbrandstoffen en een forse daling van de inzet van steenkool voor de elektriciteitsproductie. De industrie laat een wisselend beeld zien. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Transport
De afzet van de motorbrandstoffen (kerosine, diesel en benzine) is het afgelopen jaar ongekend - met tientallen procenten - gedaald. De sterkste daler - met 44 procent - is kerosine. De uitvoer van kerosine daalde afgelopen jaar met 27 procent. De productie door Nederlandse raffinaderijen viel met 49 procent terug. De verkoop van diesel (-12 procent) en benzine (-14 procent) nam sterk af tijdens de lockdowns in 2020. Het vrachtverkeer (diesel) is minder geraakt.

Elektriciteitsproductie
Het verbruik van steenkool was in 2020 ruim 33 procent lager dan het jaar ervoor. Omdat de CO2-prijs in 2020 verder is gestegen, is steenkool verdrongen door aardgas. Ook de productie van hernieuwbare elektriciteit (wind, zon) is met een toename van 40 procent fors gestegen.

Industrie
Bij de industriële sectoren is sprake van een sterk wisselend beeld. Zoals gesteld worden er minder producten afgezet door de aardolie raffinaderijen. Ook delen van de voedingsmiddelenindustrie (brouwerijen en aardappelproducten), papier en karton en de metaalindustrie zijn fors geraakt door de corona-pandemie. De (petro)chemie in Nederland laat een ander beeld zien: de productie van chemische producten zoals etheen en propeen is met 14 procent gestegen ten opzichte van 2019, toen enkele fabrieken wegens onderhoud stil hebben gelegen. De productie in 2020 was nagenoeg gelijk aan die in 2017 en 2018.