Terug naar nieuws

Nederlandse industrie moet stappen maken om bij Europese top te horen

Uitstootreductie loopt achter bij Europese top en doelstelling Klimaatakkoord

Klimaat Beleid en toezicht25 maart 2021Thessa de Ridder

Van de 282 Nederlandse industriële bedrijven die deelnemen aan het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) behoort 8 procent bij de meest duurzame bedrijven (top 10) in Europa. De meeste bedrijven zullen dus nog stappen moeten zetten om bij de top van Europa te gaan horen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Volgens VEMW laat het zien hoe groot de ambitie van het Klimaatakkoord is en hoe groot daarmee ook de opgave. Het is belangrijk om voortvarend met de uitvoering aan de slag te gaan, samen met alle betrokken stakeholders.

Benchmark
Het onderzoek van de NEa laat zien dat de meeste industriële sectoren in Nederland meer dan 10 procent achterstand hebben ten opzichte van de Europese benchmark. De sector die niet-metaalhoudende minerale producten maakt, zoals keramiek, glas en asfalt, presteert gemiddeld het verst onder benchmarkniveau (27 procent), gevolgd door de winning en raffinage van aardolie en aardgas (25 procent).

Naast de relatieve prestatie per sector heeft de NEa ook gekeken naar de absolute emissiecijfers. Daaruit blijkt dat de Nederlandse industrie als geheel een reductie van 7 Mton CO2 moet bewerkstelligen om gemiddeld op benchmarkniveau te presteren. De chemische industrie, raffinaderijen en metaalindustrie zijn samen goed voor bijna 6 van die 7 Mton CO2.

Opgave
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “laat ik vaststellen dat de cijfers van de NEa consistent zijn met eerdere bevindingen. En de cijfers laten door relatering van de uitstootcijfers over 2020 aan de – aangescherpte - Europese benchmark voor de emissiehandelsperiode 2021-2025 óók zien dat de industrie 7 Mton reductie-opgave heeft om tot de 10 procent beste emittenten (in ton CO2/ton product of proces) in Europa te horen. Met een Klimaatakkoord (2020-2030) opgave van 14,3 Mton emissiereductie in 2030 moet de industrie in Nederland bovenop die 7 Mton nog eens ruim 7 Mton extra reductie realiseren. Dat betekent dat de Nederlandse industrie zelfs beter moet presteren dan de Europese benchmark. Dit toont aan hoe enorm groot de Klimaatakkoord ambitie en opgave is waar de Nederlandse industrie voor staat. Het is dus zaak om vaart te maken met de uitvoering van het akkoord, met maatregelen zoals de aanleg van de noodzakelijke infrastructuur, het wegnemen van belemmeringen voor elektrificatie van industriële processen, en innovatie en opschaling van technologieën.”