Terug naar nieuws

De e-boiler komt langzaam op stoom

Benutting van het potentieel behoeft oplossing knelpunten

Elektriciteit 12 maart 2021Karin Burghouwt

Realisatie van het technische potentieel van zogenaamde e-boilers in de industrie begint langzaam op stoom te komen. Er is helaas ook nog een aantal knelpunten die aangepakt moeten worden om het potentieel daadwerkelijk te verzilveren. Dat is de belangrijkste les van een webinar over de e-boiler, georganiseerd door NVDE, VEMW, en RVO met ondersteuning van Recoy.

Elektrificatie
Voor de industrie is elektrificatie een belangrijke maatregel om de CO2-uitstoot in lijn met het Klimaatakkoord terug te brengen - opgave industrie 14,3 Mton reductie in 2030 - en zo verduurzaming te realiseren. Dit vereist grootschalige investeringen in nieuwe technologieën. Tegelijkertijd zal er een sterke toename plaatsvinden van het aanbod van duurzame elektriciteit. Dit geeft weer andere uitdagingen, met name op het gebied van flexibiliteit. Dankzij de verbreding van de SDE++ regeling komt er subsidie vrij voor marktrijpe elektrificatie-technologieën zoals de e-boiler en de industriële warmtepomp.

Toepassing
Het aantal toepassingen van de e-boiler in Nederland is op de vingers van een hand te tellen. Daar komt mogelijk snel verandering in. In de 2020 openstellingsronde van de SDE++ zijn 27 projecten - met cumulatief 563 MW aan vermogen - ingediend voor toepassing in de industrie. Die subsidieaanvragen zullen niet allemaal gehonoreerd en daarmee gerealiseerd worden door de relatief grote subsidie-behoefte (100-130 euro/ton), maar de toepassingen lijken nu wel op stoom te gaan komen met een realisatietermijn van zo’n 1,5-2 jaar.

Eén van de projecten - op de Chemelot-site in Sittard-Geleen - is een e-boiler van 20 MW, die 30 ton stoom/uur moet gaan leveren op een totale vraag van 350 ton/uur. Die e-boiler moet utilityprovider USG naast CO2-reductie flexibiliteit gaan leveren in de line-up en nieuwe zogenaamde demand-side-response mogelijkheden gaan bieden om kosten te reduceren door de inzet op enig uur af te stemmen op de prijzen voor aardgas, elektriciteit en CO2.

Knelpunten
Belangrijke knelpunten voor een grootschalige uitrol zijn de beschikbaarheid van additionele openbare netwerkcapaciteit, kosten voor verzwaring van de elektriciteitsaansluiting (tot 30 procent van de projectkosten!), de hoge netwerkkosten (invoering van een kWflex?) en de risico’s t.a.v. beleid en regulering en de markt. Deze knelpunten voor elektrificatie worden geadresseerd in de ‘stuurgroep extra opgave’. Eind maart of begin april wordt een Routekaart Elektrificatie gepresenteerd met daarin aanbevelingen hoe de genoemde knelpunten aangepakt zouden kunnen worden om onder meer het gesignaleerde technische e-boiler potentieel van zo’n 40 TWh te kunnen realiseren.