Terug naar nieuws

Omzet GasTerra daalt ondanks toename totale gasvraag

Oorzaken: winning Groningenveld, aanbod kleine velden en gasprijs

Gassen Markt23 februari 2021Karin Burghouwt

De omzet van GasTerra is in een jaar tijd gedaald van 8,8 mln euro (2019) naar 5,5 mrd euro (2020). De winning van aardgas uit het Groningenveld is voor het gasjaar 2019-2020 gedaald tot ruim 8,6 bcm (mrd m3), het verhandelde volume tot 41,6 bcm (-10 bcm). De totale gasvraag is in dezelfde periode juist toegenomen.

Gasaanbod
De belangrijkste oorzaken voor het teruglopen van de omzet van GasTerra zijn naast de reductie van het Groningenplafond het geringere gasaanbod uit de kleine velden, de gemiddeld hoge temperaturen en de lage gasprijzen. Vooral de zomerperiode vertoonde volgens Gasterra een diepere prijsdaling dan in voorgaande jaren. Over heel 2020 gemeten kwam de gemiddelde gasprijs uit op 13 cent per m3 (-25 procent t.o.v. 2019).

Toename gasvraag
Hoewel de GasTerra cijfers anders doen vermoeden, is het in Nederland fysiek gebruikte aardgasvolume niet afgenomen. Volgens een voorlopige analyse namen verbruikers met 39,5 bcm in 2020 zo’n 1,2 bcm meer af dan in 2019 en 5,2 bcm meer dan in 2015, met name door een grotere inzet van gascentrales bij de elektriciteitsproductie. Dat GasTerra qua omzet en volume niet van deze ontwikkeling kon profiteren, is begrijpelijk. De handelsportfolio van de onderneming bestaat voor een aanzienlijk deel uit binnenlands gas afkomstig uit Groningen en de kleine velden. Deze volumes namen wel substantieel af. De markt compenseerde deze terugval met extra importgas.