Terug naar nieuws

Subsidie voor aanleg industriewaterleiding Delfzijl

Realisatie komt tegemoet aan toenemende vraag naar industriewater

Wet- en regelgeving18 februari 2021Thessa de Ridder

Het Nationaal Programma Groningen heeft een subsidie aan North Water toegekend voor de aanleg van een industriewatertransportleiding naar het industrieterrein in Delfzijl. Met de aanleg van deze leiding wordt geanticipeerd op de toenemende vraag naar water vanuit de industrie. In het gebied is sprake van groei van industriële activiteiten. In de komende jaren zullen zich nieuwe bedrijven in onder andere bio-based chemie en waterstof-economie vestigen.

Vestigingsvoorwaarde
De regio Delfzijl is momenteel volop in ontwikkeling. Om industriewater op maat te kunnen leveren, onderzoekt North Water de mogelijkheid een duurzame industriewatervoorziening en -infrastructuur te realiseren. North Water is een joint venture van Evides Industriewater en Waterbedrijf Groningen. De mogelijkheid om industriewater op maat te leveren wordt gezien als een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor waterafhankelijke bedrijven. Het industriewater is afkomstig van de industriewaterzuivering Garmerwolde waar oppervlaktewater – en op termijn mogelijk ook effluent van RWZI na aanvullende zuivering – als duurzame bron voor industriewater wordt gebruikt.

Voorkomen onnodig drinkwatergebruik
Door de aanleg van de nieuwe waterinfrastructuur kunnen nieuwe bedrijven die zich gaan vestigen in Delfzijl bediend worden met industriewater. Daardoor blijven drinkwaterbronnen behouden voor de drinkwatervoorziening en wordt onnodig drinkwatergebruik door de industrie voorkomen. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan een het vestigingsklimaat, aan de werkgelegenheid en aan de regionale economie.

De subsidie is voor Northwater het startsein om de plannen samen met de diverse partijen en partners verder uit te werken en op economische haalbaarheid te beoordelen. De financiële bijdrage vergroot de economische haalbaarheid van planvorming tot realisatie van de aanleg van de duurzame industriewatervoorziening Delfzijl.

Bron: Evides Industriewater