Terug naar nieuws

Fieldlab Industrial Electrification van start gegaan

Lab belangrijke impuls voor verduurzaming energiebehoefte industrie

Klimaat 12 februari 2021Karin Burghouwt

Op 10 februari jl. heeft de toekomst van industriële elektrificatie een belangrijke impuls gekregen met de lancering van het zogenaamde ‘Fieldlab Industriële Elektrificatie ’ in Rotterdam. Het Fieldlab is een initiatief waarin Deltalinqs, FME, Innovation Quarter, Port of Rotterdam en TNO de krachten bundelen om samen met de industrie en partners nieuwe Power-2-X technologieën en innovaties door te ontwikkelen en testen om ze versneld toepasbaar te maken.

Elektrificatie
De energie-intensieve industrie in Nederland staat voor een grote uitdaging: een energie- en grondstoffentransitie die hand in hand moet gaan met een industrietransitie. Veel zakelijke energiegebruikers ontwikkelen plannen voor de reductie van hun CO2-uitstoot, geprikkeld door beprijzingsmechanismen zoals EU-ETS en de Nederlandse CO2-heffing, het Klimaatakkoord en de license-to-operate in 2030 en verder. Industriële elektrificatie (‘Power-2-X’) is een van de reductiemogelijkheden waarbij fossiel (olie, gas en kolen) gedreven processen worden vervangen door elektrisch gedreven processen of groene moleculen.

Fieldlab
Het Fieldlab Industrial Electrification is een omgeving waarin Power-2-X-technologieën ontwikkeld, getest en gebruiksklaar worden gemaakt om de verduurzaming van de industrie te versnellen. Het fieldlab bestaat uit twee belangrijke onderdelen. Enerzijds een 'Fieldlab Hub' waar wordt gewerkt aan het testen op onder meer veiligheids- en procesrisico’s, en opschalen van nieuwe technologieën in de aanwezige waardeketen. Er zal daarbij samenwerking worden gezocht met bedrijfsleven, onderzoek en onderwijsinstellingen uit de omgeving.

Daarnaast is er speciale aandacht voor samenwerking met mogelijke waardeketenpartners en ruimte voor het realiseren van businesscases. Het tweede onderdeel van het fieldlab bestaat uit demonstratiesites bij bedrijven waar deze nieuwe technieken in de praktijk toegepast en ervaringen uitgewisseld en aanschouwd kunnen worden.

Webinar
Bij onderzoek naar de reductiemogelijkheden voor een individueel bedrijf komt één grote beperking steeds naar voren: een tijdige beschikbaarheid van de benodigde infrastructuur. Bijvoorbeeld een verzwaring van de elektriciteitsaansluiting om de proceswarmte behoefte te elektrificeren. Maar dat geldt ook voor infrastructuur voor het transport van groene en blauwe waterstof en het transport en de opslag van CO2 (CCS), en warmtenetten. Reden voor VEMW om voor haar leden een webinar te organiseren over infrastructuur op donderdag 18 maart om 14.00 uur.