Terug naar nieuws

Gemiddelde productie Nederlandse industrie 0,2 procent lager dan jaar geleden

Verschillen per bedrijf(sklasse) zijn groot

11 februari 2021Thessa de Ridder

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 0,2 procent lager dan in december 2019. Dat is de kleinste krimp na januari 2020, toen de productie 1,4 procent hoger lag dan een jaar eerder. De verschillen per bedrijfsklasse en bedrijf zijn groot. Van november op december 2020 steeg de productie met 0,5 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Divers beeld
Ongeveer een derde van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in december meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. De chemie realiseerde, in lijn met de voorgaande zes maanden, de hoogste groei met 8,5 procent. Ook de productie van elektrische en elektronische apparaten zat in de lift (+7,5%), en in mindere mate de transportmiddelenbedrijven (+5,3%) en kunststof- en rubberindustrie (1,6%). In de sector reparatie en installatie van machines was er sprake van een forse krimp met maar liefst een kwart; in de productie van metalen 5 procent krimp.

Dat het gemiddelde weinig zegt over individuele bedrijven blijkt wel uit de bekendmaking van Heineken gisteren om wereldwijd zo’n 8.000 van 85.000 banen (ca. 10 procent) te schrappen.

Van medio 2014 tot begin 2018 was er sprake van een stijgende trend van de industriële productie. Daarna was de trend dalend. In mei 2020 werd een dieptepunt bereikt. Daarna trok de productie weer aan, maar lag in december nog bijna 4 procent lager dan in januari 2020.

Vertrouwen
In januari 2021 waren industriële ondernemers voor het eerst na maart 2020 gemiddeld weer positief. Het producentenvertrouwen bereikte de hoogste stand na februari 2020. Ondernemers waren zowel positiever over hun orderportefeuille als over de verwachte bedrijvigheid.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) op de voor de Nederlandse industrie belangrijke Duitse afzetmarkt was in januari voor het eerst in negen maanden minder positief. Oorzaak: een minder positief oordeel over de verwachte bedrijvigheid. Inmiddels is dat oordeel over de – huidige - bedrijvigheid verbeterd. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in december met bijna 2 procent in vergelijking met een jaar eerder.