Terug naar nieuws

Groningen moet koploper duurzame energie met sterke regionale economie worden

Rijksoverheid en Provincie presenteren toekomstagenda Groningen

Klimaat Beleid en toezicht5 februari 2021Karin Burghouwt

De Rijksoverheid en de provincie Groningen hebben in een ‘Toekomstagenda Groningen’ plannen vastgelegd om te investeren in een duurzame toekomst van de provincie. De agenda, met een intensieve, langjarige samenwerking t.a.v. woningbouw, energietransitie en regionale economie, vloeit voort uit de afspraken die zijn gemaakt over de versterkingsoperatie om de gevolgen van de gaswinning in een aantal gemeenten aan te pakken. De noodzakelijke middelen komen onder meer uit die versterkingsoperatie (1,42 mrd euro), bestaande nationale programma’s en Europese fondsen (0,5 mrd euro). Rijk en regio komen op kabinetsniveau voortaan elke 6 maanden bij elkaar voor overleg over concrete projecten en de voortgang.

Energietransitie
De Rijksoverheid en de provincie zetten in op de ontwikkeling van Groningen als belangrijke speler in de energietransitie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de aanwezige kennis en expertise (gasgebouw) en infrastructuur (elektriciteitsproductie, interconnecties, opslagfaciliteiten) in de regio. Groningen moet een voortrekkersrol gaan spelen in het verduurzamen van bestaande wijken (aardgasvrije warmte) en gebieden, het aantrekken en faciliteren van innovatieve industrieën (zoals in Groningen, Veendam, Stadskanaal) en de ontwikkeling van waterstof als bron voor de industrie (Eemshaven, Delfzijl).

Regionale economie
Om de regionale economie een blijvende impuls te geven na het sluiten van het Groninger gasveld, hebben de partijen toegezegd te investeren in opleiding, om- en bijscholing van mensen die in de energietransitie, zorg of het mkb willen werken. Daarnaast zet het Rijk zich in voor 50 mln euro subsidie voor het Djewels project (groene waterstof). Groningen heeft de potentie om een Europees voorbeeld te zijn in de waterstofeconomie. De Europese fondsen die worden aangeboord richten zich op groene economische groei en digitale innovatie.