Terug naar nieuws

Aanvragen eerste openstellingsronde SDE++ gepubliceerd

Groot deel van subsidieclaims voor hernieuwbare energie en CCS

Klimaat Beleid en toezicht15 januari 2021Karin Burghouwt

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer op 14 januari geïnformeerd over het verloop van de eerste openstellingsronde van de verbrede SDE++ in 2020. Hoewel er ook budget is aangevraagd voor nieuwe CO2 -reducerende technologieën, waren de meeste aanvragen bij uitstek voor zon-PV. Ook CCS-aanvragen leggen een groot beslag op het geclaimde budget. In het voorjaar moet blijken welke aanvragen daadwerkelijk subsidie toebedeeld krijgen.

Eerste openstelling verbrede SDE++
De SDE++ heeft als doel om naast de opwek van hernieuwbare energie ook andere CO2-reducerende technologieën te stimuleren. Tijdens de eerste ronde van de SDE++ die in november vorig jaar opende, konden ook subsidieaanvragen worden gedaan voor de afvang en opslag van CO2 (CCS), elektrische boilers, warmtepompen, groene waterstofproductie en de benutting van restwarmte. De subsidie voor de nieuwe categorieën moest eerst worden goedgekeurd door de staatsteuntoets van de Europese Commissie. Die goedkeuring volgde pas haverwege december vorig jaar. Het ministerie had in totaal een budget van € 5 miljard beschikbaar gesteld. Uit de brief aan de Tweede Kamer blijk dat er in totaal voor bijna € 6,4 miljard subsidie is aangevraagd. In totaal zijn er 4112 subsidieaanvragen gedaan.

Budget per fase
De SDE++ werkt op basis van budgetfasen: dat betekent dat de aanvragen met de laagste kostprijs per gereduceerde ton CO2 als eerste in aanmerking komen voor subsidie. Het grootste deel van de aanvragen bestaat uit zon-PV projecten met een budgetclaim van bijna € 2,4 miljard. Voor CCS is in totaal aan € 2,1 miljard aangevraagd. De Minister verwacht dat de CCS-aanvragen een reductie van 2,5 megaton CO2 per jaar kunnen opleveren. Dat sluit aan bij inzet van het Klimaatakkoord op kostenefficiënte CO2-reductie. Zowel zon-PV als CCS komen aan bod in de eerste fase en tweede fase van de SDE++. Het budget tot de tweede fase loopt daarmee op tot € 4,5 miljard. In de derde fase (tot € 5,7 miljard) zijn ook aanvragen gedaan voor elektrische boilers. In de vierde fase (tot € 6,4 miljard) kwam het grootste deel van de aanvragen voor geothermie en elektrische boilers. De aanvragen zullen worden beoordeeld door de RVO op volledigheid en op technische en financiële haalbaarheid. De minister is voornemens om de Tweede Kamer aan het eind van het voorjaar te informeren over de definitieve resultaten.

In verhouding minder nieuwe technologieën
De minister concludeert dat de eerste openstelling goed verlopen is en dat veel nieuwe partijen de regeling gevonden hebben. En er zijn aanvragen gekomen voor de nieuwe CO2- reducerende technologieën. Met 3989 aanvragen in totaal blijft zon-PV met uitstek de meest aangevraagde technologie. In verhouding zijn er veel minder aanvragen binnengekomen voor elektrificatie-technologieën (27 voor de elektrische boiler en 38 voor de warmtepomp). Bovendien komen deze pas in de derde en vierde budgetfase aan bod. Uit het eindresultaat zal moeten blijken hoeveel aanvragen daadwerkelijk subsidie toegekend krijgen. Wat opvalt, is dat er voor groene waterstofproductie één subsidieaanvraag werd gedaan. Dit roept opnieuw de vraag op of de SDE++ het meest geschikte subsidie-instrument is voor groene waterstof. Eerder deze week startte EZK een marktconsultatie over een geschikt stimuleringsmechanisme voor groene waterstof. Hiermee wil EZK inzicht krijgen in de knelpunten en oplossingsrichtingen voor het opschalen van groene waterstof. Ook voor de nieuwe technologie-categorie restwarmte zijn weinig (5) aanvragen ingediend.

Bron: VEMW, 15 januari 2021