Terug naar nieuws

ACM publiceert overzicht rechterlijke uitspraken over 2020

Elektriciteit Gassen Markt13 januari 2021Thessa de Ridder

Toezichthouder ACM heeft een overzicht gepubliceerd van gerechtelijke uitspraken uit 2020 over besluiten van de ACM. Besluiten waarover de rechter een oordeel heeft geveld over het optreden van de ACM.

Besluiten
De ACM neemt besluiten die betrekking hebben op het functioneren van onder meer de energiemarkten gas en elektriciteit en de toegang tot die markten. Die besluiten betreffen onder meer de mededinging, codes die betrekking hebben op de aansluiting, het transport van energie, de aansluiting en tarieven die betaald moeten worden voor de wettelijke diensten die netbeheerders uitvoeren. Naast vaststellingsbesluiten gaat het ook om geschillen-, boete- en handhavingsprocedures.

Rechtspraak
Deze ACM-besluiten kunnen ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. De rechter oordeelt in deze gevallen over het optreden van de ACM. In het overzicht staat in welke zaken uitspraak is gedaan, wat het besluit inhoudt en wat het oordeel van de rechter is. Er wordt ook doorgelinkt naar de zaak zelf en de relevante informatie. Het overzicht is door ACM bijgewerkt tot en met 31 december 2020. In het tweede kwartaal van 2021 publiceert ACM het eerste overzicht van de uitspraken in 2021.

VEMW, 13 januari 2021