Terug naar nieuws

Implementatie Europese Drinkwaterrichtlijn kan starten

Richtlijn ook van belang voor levensmiddelenbedrijven

Wet- en regelgeving6 januari 2021Thessa de Ridder

De Nederlandse wetgeving op het gebied van drinkwater vereist aanpassing. Dit heeft alles te maken met de nieuwe Europese drinkwaterrichtlijn. Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben op 18 december in Straatsburg overeenstemming bereikt over de herziening van deze richtlijn. Daarmee komt een einde aan de wetgevingsprocedure die van start ging op 1 februari 2018, met een voorstel van de Europese Commissie. Nederland heeft tot 12 januari 2023 de tijd om te komen met een herziene versie van de Nederlandse Drinkwaterwet.

De drinkwaterrichtlijn komt met regels voor de aanpak van opkomende stoffen zoals microplastics, hormoonverstorende stoffen en nieuwe soorten chemicaliën, zoals PFAS. Er komen ook normen voor materialen die in contact komen met drinkwater. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) gaat ervoor zorgen dat alleen nog veilige stoffen kunnen worden gebruikt in leidingen en kranen. Verder beoogt de nieuwe drinkwaterrichtlijn het vertrouwen in kraanwater te verbeteren door het publiek eenvoudig toegang te verschaffen tot informatie over de kwaliteit en de levering van drinkwater.

De richtlijn heeft betrekking op “voor menselijke consumptie bestemd water”. Dat gaat niet alleen over het drinkwater zoals dat in Nederland geleverd wordt door één van de tien drinkwaterbedrijven. Het betreft ook het water dat in levensmiddelenbedrijven wordt gebruikt voor de vervaardiging, de behandeling, de conservering of het in de handel brengen van voor menselijke consumptie bestemde producten of stoffen. In bepaalde gevallen kunnen lidstaten exploitanten van levensmiddelenbedrijven uitzonderen van de richtlijn.

In Nederland is nu minister Van Nieuwenhuizen aan zet. Volgens Waterforumonline wachten bedrijven in de Nederlandse watersector met spanning af welk wetsvoorstel de minister aan de Tweede Kamer gaat sturen. Behouden de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven hun exclusieve leveringsrecht op leidingwater of komt er meer speelruimte voor andere bedrijven en innovatieve oplossingen? Nu de droogte toeneemt, groeit het belang van onder andere lokale waterbronnen die zoetwater kunnen leveren uit bijvoorbeeld afvalwater, maar ook van in-huis-apparatuur.

Bron: Waterforumonline VEMW