Terug naar nieuws

Duitsland integreert zijn gasmarkt tot Trading Hub Europe

Bestaande interconnectiepunten zullen opgaan in nieuwe VIPs

Gassen Markt22 december 2020Karin Burghouwt

De Duitse overheid heeft besloten dat de Duitse gasmarkt gebieden Gaspool (GPL) en Netconnect Germany (NCG) moeten fuseren tot één nieuw marktgebied, dat de naam Trading Hub Europe (THE) zal krijgen. Dit nieuwe marktgebied zal naar verwachting per 1 oktober 2021 operationeel zijn. Het Nederlandse TTF-marktgebied zal vanaf dat moment verbonden zijn met THE.

Marktintegratie
De integratie van de twee Duitse marktgebieden in Duitsland is een volgende stap in een reeks van stappen. De omvang van de drie belangrijkste Europese marktgebieden TTF (40 PWh in 2019), NBP (12 PWh) en GPL en NCG tezamen (4 PWh) verschilt significant. Het Duitse THE marktgebied kan gaan groeien door een combinatie van strategische ligging tussen west en oost Europa en de toenemende aanlanding van pijpleidinggas uit Rusland (Nordstream). Wat dit gaat betekenen voor de liquiditeit van de markt en die van het TTF en NBP zal de toekomst leren. Op dit moment zet het TTF de prijsbenchmark voor Europa wint het aan belang in de wereldwijde gasprijsvorming, die in toenemende mate wordt beïnvloed door de handel in vloeibaar gas (LNG). Die positie kan onder druk komen te staan door de sluiting van het Groningenveld en afnemende binnenlandse aardgasconsumptie. Met de naam Trading Hub Europe laat de Duitse overheid alvast enige ambitie zien.

Interconnectie
Op dit moment kent Duitsland twee marktgebieden: Gaspool en NCG. Het TTF-marktgebied is middels virtuele interconnectiepunten (VIP’s) verbonden met beide Duitse marktgebieden. Er zijn momenteel vier VIP’s actief: een H-gas en een L-gas VIP tussen GTS en de beide Duitse TSO’s. Een logisch gevolg van de fusie is dat de bestaande VIP’s zullen opgaan in de VIP’s die ontstaan tussen TTF en THE. Alle capaciteitscontracten op deze bestaande VIP’s zullen door GTS één op één worden overgezet naar het bijbehorende nieuwe VIP. In feite verandert voor de erkend programmaverantwoordelijke (shipper) volgens GTS alleen de naam van het VIP.