Terug naar nieuws

Energiebelasting- en ODE tarieven 2021 gepubliceerd

Lastenverzwaring zal niet tot gewenste omslag leiden

Belastingen, Wet- en regelgeving17 december 2020Thessa de Ridder

Op 15 december werd het Belastingplan 2021 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Dat betekent dat de tarieven voor de Energiebelasting (EB) en de Opslag Duurzame Energie (ODE-heffing) officieel bekend zijn. Ze zijn onderdeel van een publicatie van het Ministerie van Financiën over de belangrijkste wijzigingen in de belastingen vanaf 2021. De door het Kabinet gewenste omslag van aardgas- naar elektriciteitsverbruik is nog niet terug te zien in de nieuwe tarieven.

Belangrijkste wijzigingen EB en ODE in 2021
Op Prinsjesdag publiceerde de overheid het Belastingplan 2021 met daarin een aantal belangrijke fiscale maatregelen dat het komende jaar in werking treedt, zoals de CO2-heffing voor de industrie, de nieuwe tarieven voor de ODE en de budgettering voor de SDE++. In de nieuwe tarieven is wederom rekening gehouden met de lastenverschuiving tussen de industrie en de huishoudens, die in het Klimaatakkoord is afgesproken. In verhouding dragen huishoudens nu minder ODE af dan grote energiegebruikers (in de 3e en 4e belastingschijf). Het ministerie heeft tevens de EB-tarieven bekend gemaakt. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de EB- en ODE-tarieven prikkels moeten geven voor de gewenste omslag van het verbruik van aardgas naar het verbruik van elektriciteit. De nieuwe ODE- en EB-tarieven voorzien echter niet in een lastenverlichting voor de belasting op elektriciteitsgebruik. Eerder dit jaar publiceerde het Kabinet twee onderzoeken die aantoonden dat voor ­­­sommige sectoren (o.a. papier&karton, voedingsmiddelenindustrie, chemie) de verzwaring in de belastingoverdracht significante financiële gevolgen heeft en bovendien niet prikkelt tot elektrificatie, terwijl dit volgens het Klimaatakkoord een belangrijke verduurzamingsroute is voor de industrie. Het Kabinet wil daarom voor de desbetreffende sectoren een mitigerend budget beschikbaar stellen van twee keer 25 miljoen euro. Hoe dit precies wordt gealloceerd, wordt met de sectoren besproken.

Europese ontwikkelingen
Ook op Europees niveau vinden er discussies plaats over Energiebelasting. In de Europese Green Deal kondigde de Commissie aan de Europese Richtlijn Energiebelasting te gaan herzien. Ook op basis van die ontwikkelingen kan de overheid aanpassingen in de EB en ODE overwegen in de toekomst. Met de instemming van de Tweede- en Eerste Kamer treden de wijzigingen per 1 januari 2021 in werking. De wijzigingen moeten nog wel worden goedgekeurd door de Koning en de wet moet nog worden gepubliceerd in het Staatsblad.

Een overzicht van de nieuwe tarieven kunt u terugvinden op onze websitepagina over belastingen. VEMW heeft tevens een Rekentool ontwikkeld om de hoeveelheid Energiebelasting over uw energiegebruik te berekenen die op dezelfde pagina is terug te vinden.