Terug naar nieuws

Waarde olie- en gasreserves 95 procent afgenomen sinds 2013

Invoer LNG dekt bijna geheel het gashandelstekort

Gassen Markt24 november 2020Thessa de Ridder

De waarde van de Nederlandse aardolie- en aardgasreserves is gedaald van 169 miljard euro in 2013 naar minder dan 8 miljard euro in 2019. Na 2013 is de gaswinning in Nederland met bijna 60 procent gedaald bij een stabiel binnenlands verbruik. Sinds 2018 is Nederland een netto gas importerend land met een sterk groeiend aandeel van vloeibaar aardgas (LNG). Dit meldt het CBS in het artikel ‘De economische rol van aardgas na de productiebeperkingen’.

Productiedaling
Naast een afname van de gasproductie door een gestage uitputting van – offshore - gasvelden zijn de politieke besluiten sinds 2014 om de gasproductie in het Groningenveld te reduceren en zelfs te stoppen een belangrijke oorzaak van de daling van de waarde van de reserves. De verwachte opbrengsten van toekomstige winning is daarnaast sterk naar beneden bijgesteld door de aardgasprijsontwikkeling: een daling met 37 procent sinds 2013. De huidige aardgasprijs wordt gebruikt om toekomstige opbrengsten te schatten.

In 2013 werd uit het Groningenveld nog 53,9 miljard kubieke meter (bcm) gas gewonnen (totale Nederlandse productie: 82,3 bcm). Begin 2014 is besloten de maximale productie in het Groningenveld op 42,5 bcm vast te stellen. Recent is besloten dat in 2022 de structurele gaswinning in Groningen moet zijn beëindigd. In 2019 bedroeg de gehele Nederlandse productie nog maar 32,3 bcm. Met een stabiel binnenlands verbruik (2019: 42,5 bcm) is Nederland sinds 2018 een netto gasimporterend land (handelssaldo in 2019: 10,8 bcm). Opvallend is de sterke stijging van het aandeel LNG dat via Gate terminal op de Maasvlakte ingevoerd wordt. In 2017 was LNG nog maar goed voor 1,5 bcm gasimport, in 2018 al 5,9 bcm en in 2019 9,9 bcm: ruim 91 procent van het negatieve handelssaldo.

Gasverbruik
Het aardgasverbruik in Nederland is slechts licht afgenomen van 44,2 bcm in 2013 naar 42,5 bcm in 2019. Het aandeel van aardgas in de binnenlandse energievoorziening bleef in deze periode onveranderd 44 procent. Het verbruiksaandeel van de nijverheid (industrie) is in deze periode ook redelijk stabiel (11,36 bcm in 2019 tegen 10,65 bcm in 2013) bij een groei van de productiviteit met 8,5 procent in de periode 2015-2019. Het gasverbruik van de energiesector is het afgelopen jaar met 2,3 bcm gestegen door verdringing van kolen op de elektriciteitsmarkt en de export van elektriciteit.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het dichtdraaien van de Groninger gaskraan heeft kennelijk geen invloed gehad op het binnenlands gasverbruik en de prijsontwikkeling op de gasmarkt. Er is een toenemend aanbod van aardgas uit het buitenland, waarbij met name Rusland meer gas per pijpleiding naar Europa brengt en het aandeel van de LNG-import spectaculair stijgt, in Europa en in Nederland. Dat is goed nieuws voor de diversiteit van het aanbod en daarmee voor de voorzieningszekerheid en de prijsontwikkeling. Door verdringing van kolen door hernieuwbare energie en aardgas op de elektriciteitsmarkt neemt ook de CO2-uitstoot af.”