Terug naar nieuws

Direct aangeslotenen op GTS-net moeten capaciteit 2021 boeken

Zonder tijdige boeking vervalt aangehouden exit capaciteit

Gassen Markt27 oktober 2020Thessa de Ridder

Landelijk gasnetbeheerder GTS maakt de direct op het landelijk net aangesloten eindverbruikers (DA) erop attent dat zij – of hun leverancier - vóór 1 december aanstaande de gewenste exitcapaciteit op hun gasontvangststation (GOS) moeten boeken. Na die datum vervalt het recht op de door GTS ‘aangehouden capaciteit’ op de exit.

Recht op capaciteit
In artikel 2.1.2a. van de Transportcode Gas – LNB is geregeld dat landelijk gasnetbeheerder GTS exitcapaciteit aanhoudt ten behoeve van exitpunten die gekoppeld zijn aan de aansluiting van een direct aangeslotene (DA). GTS houdt uitsluitend exitcapaciteit aan die gecontracteerd is voor de duur van een jaar of een maand. De exitcapaciteit op het gasontvangststation van een direct aangeslotene wordt aangehouden tot uiterlijk één maand voor het aflopen van de al gecontracteerde exitcapaciteit op het betreffende exitpunt.

Boeking
De meeste industriële eindgebruikers met een GTS gasontvangststation – zo’n 300 grote gasgebruikers - boeken hun exitcapaciteit voor de periode van een kalenderjaar. Concreet houdt dit dan in dat GTS tot 1 december 2020 de in 2020 geboekte exitcapaciteit op een GOS aanhoudt voor 2021. Na 1 december vervalt dit recht op ‘aangehouden capaciteit’. Om voor de contractperiode, met start op 1 januari 2021, zeker te zijn van de exit capaciteit, dient deze capaciteit vóór 1 december 2020 geboekt te zijn bij GTS.

Indien een direct aangeslotene méér capaciteit wil boeken (2021) dan voor het huidige jaar (2020) vastgelegd, dan kan hij GTS daarom verzoeken. GTS bekijkt dan of aan het verzoek voor die aanvullend gewenste capaciteit voldaan kan worden op grond van de beschikbare capaciteiten in het net. In de meeste gevallen heeft de direct aangeslotene de boeking overigens uitbesteed aan zijn gasleverancier en dient hij deze te verzoeken om de benodigde capaciteit voor 1 december 2020 te boeken bij GTS. Nadere informatie kan ingewonnen worden bij de GTS Aansluitingen Desk.