Terug naar nieuws

De ICT-sector groeit harder dan de economie

Sector is in 10 jaar tijd verdubbeld

20 oktober 2020Thessa de Ridder

De bruto toegevoegde waarde van ICT-bedrijven groeide in 2018 vergeleken met een jaar eerder met 5,2 procent sterker dan de Nederlandse economie als geheel (2,3 procent). Het aantal ICT-bedrijven nam verder toe (81.000), net als het aantal werkzame ICT’ers (452.000). In zowel 2016 als 2017 groeide de ICT-sector ook al met 5,9 procent. Dit meldt het CBS in haar rapport ‘ICT, kennis en economie 2020’.

Groeisector
De Nederlandse ICT sector bestaat uit een industrietak, een groothandel in ICT-apparatuur en dienstensector. De ICT industriesector liet in 2018 met 9,9 procent de grootste volumegroei zien, gevolgd door de dienstensector (+5,4%) en de groothandel (+2,4%). Een klein aantal multinationals bepaalt het beeld van de Nederlandse ICT-industrie.

In 2018 importeerde Nederland voor 61,2 mrd euro aan ICT-goederen en -diensten, 1 procent minder dan een jaar eerder. Er werd voor 74,6 mrd euro aan ICT-gerelateerde goederen en diensten (inclusief 35,3 mrd euro aan wederuitvoer) geëxporteerd (-1,1 procent). De genoemde bedragen van de geïmporteerde en geëxporteerde ICT-goederen en –diensten zijn in lopende prijzen en niet gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen.

Bedrijvigheid
In het vierde kwartaal van 2019 bestond de Nederlandse ICT-sector uit ruim 81 duizend bedrijven; een verdubbeling in 10 jaar tijd en een aandeel van 4,4 procent in het totale aantal Nederlandse bedrijven. De meeste bedrijven in de ICT-sector (75.000) zijn actief als dienstverlener. Daarnaast waren er 5.400 ICT-groothandelsbedrijven en 945 bedrijven in de ICT-industrie. In 2019 waren 452.000 ICT’ers (+9%) werkzaam in de sector, zo’n 5 procent van de werkzame beroepsbevolking. Bijna driekwart van de ICT’ers heeft een vaste arbeidsrelatie.