Terug naar nieuws

ACM publiceert tarievenvoorstellen regionaal netbeheer 2021

VEMW publiceert handig tarievenoverzicht

Elektriciteit Gassen Netwerken15 oktober 2020Thessa de Ridder

De regionale elektriciteits- en gasnetbeheerders zoals Liander, Enexis, Stedin en Enduris hebben hun voorstellen voor de transport- en aansluittarieven die zij in 2021 bij hun aangeslotenen in rekening willen brengen, ingediend bij toezichthouder ACM. De ACM zal de voorstellen na beoordeling in november 2020 definitief vaststellen. Die vastgestelde tarieven zijn maximumtarieven die een netbeheerder ten hoogste mag hanteren.

Elektriciteit
Over de gehele breedte van de regionale elektriciteitsnetbeheerders is er sprake van tariefstijgingen. Enexis kent de meeste verhogingen van tariefdragers die boven de 10 procent uitstijgen. Alleen de voorgestelde tarieven van Coteq en Rendo kennen redelijk milde stijgingen. Een van de oorzaken – zoals bij Enexis en Stedin – kan de toename van blindstroom in de netten zijn. De kostenstijging kan een prikkel zijn voor netgebruikers om die blindstroom waar mogelijk terug te dringen.

De gebruikers in de groep van het spanningsniveau TS (25-50kV) worden het zwaarst getroffen, met bij Enexis een maximale stijging van bijna 14 procent t.o.v. 2020 voor het gecontracteerde transportvermogen (€/kW/jaar) en de kWmax (€/kW/mnd). Ook kleinverbruikers ontspringen de dans niet.

Gas
Ook de transportafhankelijke tarieven gas stijgen meer dan de inflatiecorrectie, in de range van 1,6 tot 4,4 procent. Hier zijn de grootste stijgers Enexis (4,4 procent) en Westland (4,1 procent), waar Stedin de stijging weet te beperken tot 1,5 procent.

De aansluitcategorieën zoals die in de Tarievencode gas gehanteerd worden zijn gewijzigd met als doel de tarievenstructuur te vereenvoudigen en de aansluittarieven beter overeen te laten komen met de kosten die daarmee gemoeid zijn. De wijzigingen zijn opgenomen in het Codebesluit ‘herindeling aansluitcategorieën gas’.

Voor het jaar 2021 zijn er geen extra hoge druk tarieven (EHD, > 16 bar) meer bij de regionale netbeheerders zoals Enduris, Enexis en Zebra door de overname van die netten in Zuidwest-Nederland door landelijk netbeheerder GTS.

ACM stelt belanghebbenden in de gelegenheid tot en met 23 oktober 2020 op de tarievenvoorstellen te reageren. VEMW-leden kunnen hun reactie tot 21 oktober aan ons voorleggen.

VEMW, 15 oktober 2020