Terug naar nieuws

Nieuw platform Verduurzaming Industrie online

Initiatief van VEMW, RVO en FedEC bundelt kennis en informatie

Klimaat 12 oktober 2020Thessa de Ridder

De industrie staat voor een grote uitdaging: samen moet een reductie van 49 procent van de CO2-uitstoot gerealiseerd worden in 2030 t.o.v. 1990. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? En wat zijn de technische mogelijkheden? Op het platform Verduurzaming Industrie vinden ondernemers informatie, kennis en oplossingen. Ook staat er een expertteam klaar voor het beantwoorden van vragen.

Platform
De industrie en de elektriciteitsproductiesector hebben met het Klimaatakkoord met afstand de grootste CO2-reductieopgave. De industrie met een reductie van 14,3 Mton in 2030 bovenop 5,1 Mton bestaand beleid. Om de ondernemers uit de industrie te ondersteunen bij deze enorme en complexe opgave en tijdens de overgang naar een klimaatneutrale energievoorziening in 2050, is het platform www.verduurzamingindustrie.nl gelanceerd. Ondernemers vinden hier op één plek relevante en inspirerende informatie die nodig is om hun bedrijfsactiviteiten te verduurzamen, en de juiste samenwerkingspartners om CO2-uitstoot te verminderen.

Het platform is voor en door de industrie opgezet op initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), VEMW en netwerkpartner FedEC. De verzamelde kennis en informatie komt van ondernemers en zal de komende jaren steeds meer uitbreiden. Er staat ook een team van experts klaar om prangende vragen te beantwoorden.

Voorzitter Gertjan Lankhorst van VEMW: “Er is al veel hulp en kennis beschikbaar voor de industrie, maar we merken dat de beschikbare informatie vaak versnipperd is. Hierdoor is het voor ondernemers lastig om de juiste keuze te maken. Met het platform Verduurzaming Industrie willen we de informatie op een overzichtelijke manier beschikbaar stellen. Informatie die niet alleen gaat over de problemen die ondernemers bij de verduurzamingsoperatie tegenkomen, maar ook manieren om die problemen op te lossen. Door bundeling van wat er al beschikbaar is, wat er nodig is en wat mogelijk is richting 2030, en de 20 jaar daarna.”

Meer informatie? Neem snel een kijkje op verduurzamingindustrie.nl.