Terug naar nieuws

CO2 uitstoot met ruim 20 procent gedaald in tweede kwartaal

Gedaalde steenkoolinzet en Covid19 maatregelen grootste veroorzakers daling

Klimaat 15 september 2020Thessa de Ridder

De CO2-uitstoot door Nederlandse economische activiteiten was in het tweede kwartaal 21,1 procent (20,5 procent na correctie weereffect) lager dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Volgens de eerste berekening kromp het bruto binnenlands product (bbp) in dezelfde periode met 9,3 procent. Belangrijkste oorzaken van de emissiereductie: een lagere inzet van steenkool bij de elektriciteitsproductie en de coronacrisis die ook ingrijpt in de industrie, transport en landbouw. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwe kwartaalcijfers over de CO2-uitstoot.

Energieproductiesector
In het tweede kwartaal van 2020 was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer ongeveer een kwart lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In diezelfde periode is het verbruik van elektriciteit met 1,8 mln MWh afgenomen: een productiedaling van 0,2 mln MWh en een lager invoersaldo van 1,6 mln MWh.De energiebedrijven waren in het tweede kwartaal goed voor ruim 30 procent van de totale uitstoot.

De afgelopen jaren hebben elektriciteitsbedrijven steeds minder steenkool (-60% t.o.v. 2019) en meer aardgas en hernieuwbare energie ingezet. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO2 uitgestoten dan bij steenkool. De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen lag in de eerste helft van 2020 bijna 40 procent (zon (+56%), wind (+25%)) hoger dan een jaar eerder.

De CO2-uitstoot van huishoudens was ruim 17 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vanwege de covid-19-uitbraak riep het kabinet op om zoveel mogelijk thuis te blijven en indien mogelijk thuis te werken. Hierdoor namen vooral de emissies door autogebruik af. Huishoudens verstookten ook minder aardgas voor verwarming van woningen vanwege het relatief warme lenteweer. In het tweede kwartaal bedroeg de CO2-uitstoot van huishoudens ruim 17 procent van het totaal. De CO2-uitstoot van de overige dienstverlening lag bijna 12 procent lager dan in het tweede kwartaal 2019. Het aandeel in de totale CO2-uitstoot is ruim 11 procent.

Industrie, transport en landbouw
In het tweede kwartaal was de CO2-uitstoot door het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid 9 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit cluster was in het tweede kwartaal van 2020 goed voor ruim 31 procent van de totale uitstoot. Vooral de chemische en de basismetaalindustrie hebben minder geëmitteerd. In de machinebouw en -installatie, elektr(on)ische apparaten, transportmiddelen, en metaalindustrie is de economische krimp met 13-22 procent in juli het grootst.

De transportsector heeft in het tweede kwartaal bijna de helft minder CO2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aandeel van de transportsector in de totale uitstoot was ruim 9 procent.