Terug naar nieuws

Evides Industriewater en Dow Benelux gaan voor circulair gebruik van industriewater

Partijen tekenen nieuw samenwerkingscontract voor 20 jaar

Markt11 september 2020Thessa de Ridder

Dow Benelux en Evides Industriewater zetten de samenwerking voort. Recent ondertekenden beide partijen een nieuw samenwerkingscontract voor de komende 20 jaar. Duurzaamheid en innovatie vormen de rode draad in deze nieuwe overeenkomst waarin de partijen investeren in de toepassing van nieuwe innovatieve technieken die bijdragen aan een duurzame industriewatervoorziening.

Zoet water schaars
DOW in Terneuzen wordt omringd door zout water terwijl de fabriek zoet water nodig heeft: circa 60.000 m³ per dag. Dit wordt nu al voor 75% verkregen via het gebruik en hergebruik van lokale waterstromen. Zo gebruikt Dow sinds 2007 het gezuiverde afvalwater van de gemeente Terneuzen. Een deel van het zoet water wordt door Evides aangeleverd via een leiding uit de Biesbosch. Evides Industriewater en Dow Benelux willen het industriewatergebruik in de toekomst nog meer circulair maken waarmee de inname van bijvoorbeeld Biesboschwater tot nul kan worden teruggebracht.

Duurzaam en innovatief watersysteem
De partijen streven naar een duurzamer en innovatiever watersysteem. Dit willen ze bereiken door onderzoek te doen naar integratie van wateroplossingen over bedrijfsgrenzen heen, samen met het Waterschap Scheldestromen, lokale stakeholders zoals Provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen en agrarische bedrijven. Een van de pilotonderzoeken is gericht op de werking van een wetland als natuurlijke voorbehandeling van het gezuiverde industriële en huishoudelijk afvalwater. Na het wetland wordt het water verder gezuiverd tot de hoge kwaliteit die vereist is voor het industriële proces. Tegelijkertijd wordt onderzocht of het mogelijk is om regen- en polderwater in de ondergrond op te slaan om tijdens droogte voorraden beschikbaar te hebben.

Samenwerking noodzakelijk
De wateruitdagingen waar de samenleving mee te maken krijgt zijn complex. Het is ondoenlijk om ze alleen aan te pakken. Daarom is het goed dat Evides Industriewater en DOW Benelux de samenwerking voortzetten en uitbreiden. Door de onderlinge samenwerking en het aangaan van verbindingen met andere private en publieke partijen zijn synergie-effecten te halen die partijen eigenstandig niet kunnen realiseren. Ze maken dat een duurzame industriewatervoorziening sneller gerealiseerd kan worden.

Bron: DOW Benelux, Evides Industriewater en VEMW