Terug naar nieuws

Campagne netbeheerders om graafschade terug te dringen

Graafschade grootste veroorzaker stroom- en gasstoringen

Elektriciteit Gassen Netwerken3 september 2020Thessa de Ridder

De elektriciteits- en gasnetbeheerders in Nederland zijn een campagne ‘Veilig Graven’ gestart om de bewustwording te vergroten ten aanzien van het risico dat bij graafwerkzaamheden gas- en elektriciteitsleidingen geraakt kunnen worden. Graafschade is al jaren de grootste veroorzaker van gas- en stroomstoringen in Nederland.

Melding
Per jaar wordt in Nederland bij graafwerkzaamheden zo’n 20.000 keer schade aan gasleidingen en elektriciteitskabels veroorzaakt. De schades leiden tot storingen én letsel. Sluimerend optredende schade - door werkzaamheden of graafschades uit het verleden - en veroudering c.q. slijtage zijn ook belangrijke veroorzakers. De campagne ‘Veilig Graven’ van de elektriciteits- en gasnetbeheerders in Nederland geeft tips voor het veilig graven en wijst daarnaast op de KLIC-melding bij het Kadaster. Wie met een machine graafwerkzaamheden verricht, is verplicht om daar voorafgaand aan de werkzaamheden informatie in te winnen over de ligging van kabels en leidingen in de ondergrond. Met name partijen die slechts incidenteel graafwerkzaamheden verrichten, zoals particulieren en kleinere hoveniers, kennen de KLIC-melding vaak niet.

Storingen
De Nederlandse energienetwerken behoren tot de betrouwbaarste in de wereld. De netten zijn in 99,995 procent van de tijd operationeel. Echter, dat cijfer is een gemiddelde. Wanneer er ergens een storing optreedt kunnen de gevolgen voor de direct getroffenen groot zijn. Immers, de schade is vaak vele malen groter dan de derving aan geleverde energie. Graafschade is de belangrijkste oorzaak van storingen: het afgelopen jaar was 27 procent van de stroomstoringen op de laagspanningsniveau’s het directe gevolg van graafschade (gas: 40 procent). Voor de drie grootste netbeheerders Enexis, Liander en Stedin samen bedragen alleen al de kosten om schades aan gasleidingen en elektriciteitskabels te repareren jaarlijks ongeveer 15 miljoen euro.

Informatie
De online campagne Veilig Graven loopt de hele maand september. Op de websites van de verschillende netbeheerders is meer informatie te vinden over veilig graven. Leden van VEMW kunnen voor vragen en informatie over storingen en hun rechten, bijvoorbeeld t.a.v. compensatie informatie vinden op de website. VEMW adviseert zakelijke energiegebruikers hun aansluit- en transport overeenkomst te raadplegen. Daarin zijn vaak afspraken gemaakt over schadevergoeding als gevolg van uitval van voorzieningen. Actuele informatie over eventuele storingen is te vinden op de landelijke website www.gasenstroomstoringen.nl. Aangeslotenen kunnen een actuele gas- of stroomstoring bij hun netbeheerder melden via 0800-9009.