Terug naar nieuws

VEMW-onderzoek naar legionella. Doe mee!

Beleid en toezicht24 augustus 2020Thessa de Ridder

VEMW roept bedrijven met een biologische waterzuiveringsinstallatie op om mee te doen aan onderzoek naar groeibepalende factoren voor legionella. Binnen het onderzoek wordt de relatie tussen de karakteristieken van een zuiveringsinstallatie en het voorkomen van legionella bestudeerd. Met de uitkomsten willen we een volgende stap zetten richting adequate beheersing van risico’s op groei en verspreiding van legionella.

Rondom legionella in waterzuiveringsinstallaties bestaan nog de nodige kennislacunes die in de komende jaren moeten worden opgevuld. Dit betreft het ontstaan en de groei van legionella in waterzuiveringsinstallaties als ook de verspreiding ervan en de manieren om dit te voorkomen.

VEMW-lidbedrijven zijn eerder verzocht om aan het onderzoek deel te nemen. Deelname houdt in dat wij u een enquête doen toekomen die u dient in te vullen. Na afloop zult een rapportage ontvangen waarin de onderzoeksresultaten zijn beschreven. De uitkomsten kunnen u helpen in het overleg met uw bevoegd gezag. Het onderzoek is reeds gestart maar deelname is nog mogelijk.

Beschikt u over een biologische zuiveringsinstallatie, heeft u ons eerdere verzoek om deel te nemen gemist, maar wilt u alsnog deelnemen? Dat kan. Stuur dan een mail naar Roy Tummers, directeur Water bij VEMW (rt@vemw.nl).