Terug naar nieuws

VEMW Benchmark: leveringsprijs m.n. bepaald door clicken en floating prijzen

Hardnekkig gebruik van oude tariefuren en prijsformules

Elektriciteit Gassen Markt17 juli 2020Karin Burghouwt

Inkopers hebben onverminderd aandacht voor de inkoop van elektriciteit en gas. Meer dan de helft van hen is er dagelijks of wekelijks mee bezig door de markt te volgen en prijsclickmomenten te bepalen. Opvallend is het hardnekkige gebruik van oude tariefuren en prijsformules. Zo’n 100 bedrijven hebben deelgenomen aan de jaarlijkse VEMW Benchmark Energie-inkoop.

Benchmark
Ieder jaar organiseert VEMW de Benchmark Inkoop Energie. Dit prijsvergelijkend onderzoek biedt afnemers van elektriciteit en gas inzicht in hun inkoopresultaten in vergelijking met die van andere energie-inkopers met een vergelijkbare bedrijfstijd c.q. afnameprofiel. De benchmark kent als onderdelen inkoopstrategie, prijsstrategie en duurzame inkoop. Aan de volledig webbased VEMW benchmark hebben 100 VEMW-leden deelgenomen. Zij representeren meer dan 10 procent van het zakelijke gebruik in de industriële sectoren, de ICT, zakelijk vastgoed en de mobiliteit.

Clickstrategie
Uit de benchmark blijkt dat de meeste deelnemers de leveringsprijs overeenkomen door te clicken. De eerstvolgende strategie laat een deel van het inkoopportfolio floating (gebaseerd op uur- of dagnoteringen). Bij gas bestaat dezelfde voorkeur voor de prijsstrategie. Onder de marktcondities van 2019 bleek - achteraf - een volledig floating strategie zowel voor elektriciteit als gas het meest succesvol te zijn met de laagste inkoopkosten.

Total costs of ownership wordt bij elektriciteit en gas door inkopers als zeer belangrijk beschouwd terwijl men de toegang tot verschillende markten minder belangrijker acht. Dat is opvallend omdat de verschillende markten de total costs of ownership wel eens positief kunnen beïnvloeden. Veel inkopers hechten waarde aan de ontzorging door - en uitbesteding aan - de dienstverlening van een leverancier. Maar liefst de helft van de deelnemers aan de benchmark maakt bij de inkoop van elektriciteit gebruik van een adviseur, bij gas inkoop is dat zelfs driekwart.

Prijsformules
Veel inkopers blijven elektriciteit en gas inkopen op basis van de oude tariefuren (7 tot 23 uur) in plaats van de al enige jaren geleden ingestelde markt tariefuren (8 tot 20 uur). Dat levert - vooral bij het clicken van elektriciteitsprijzen - ingewikkelde prijsformules in de contracten op om prijzen van de producten op de energiebeurzen om te rekenen naar de oude tariefuren. Het moge duidelijk zijn dat dit de transparantie niet ten goede komt. VEMW adviseert haar leden dan ook de markt te volgen op basis van de standaard 8-20 uren.

Verduurzaming
Bij de vergroening van het elektriciteitsportfolio laat de VEMW benchmark zien dat wind, gevolgd door waterkracht, het meest gewild is. Het aandeel duurzaam van het inkoopportfolio is in 2019 licht gestegen van 12 (2018) naar 15 procent. In 2017 was het aandeel duurzaam ruim 30 procent, hetgeen impliceert dat specifieke benchmark deelnemers deze verduurzamingscijfers sterk kunnen beïnvloeden. De beschikbaarheid van groen gas certificaten is nog steeds zeer beperkt, waardoor de verduurzaming van het gasportfolio slechts voorbehouden is aan enkelen (3 bedrijven).