Terug naar nieuws

Openstelling Europees Innovatiefonds voor baanbrekende koolstofreductie projecten

Bedrijven kunnen tot 29 oktober projecten indienen voor eerste ronde

Klimaat Wet- en regelgeving15 juli 2020Thessa de Ridder

De Europese Commissie heeft op 3 juli de eerste openstelling van het EU Innovatie Fonds aangekondigd. Komend jaar maakt de Commissie 1 miljard euro vrij voor innovatieve, baanbrekende koolstofarme projecten. Het gaat om technologische toepassingen in productie en gebruik van hernieuwbare energie, CCUS, de energie-intensieve industrie en energieopslag. Tot 2030 wordt in totaal 10 miljard euro vrijgemaakt.

Baanbrekende technologieën
Het EU Innovatiefonds heeft als doel om innovatieve, baanbrekende koolstofarme technologieën aan te jagen. Bedrijven en publieke instellingen in verschillende sectoren in de Europese Unie kunnen een project inschrijven voor de tender. De projecten moeten gericht zijn op technologische innovaties in: gebruik en toepassing van hernieuwbare energie, afvang, gebruik en opslag van CO2 (CCUS), projecten in de energie-intensieve industrie, en energieopslag. Ook projecten die de genoemde elementen combineren kunnen mee-tenderen. Via het Innovatiefonds wordt tot 60 procent van de additionele kosten van de technologie van toepassing vergoed. Kapitaals- en operationele kosten kunnen daarmee tot 10 jaar worden ondersteund. De focus van het Innovatiefonds ligt op de commercialisatie van grote demonstratieprojecten (“first of a kind”). Voor projecten die nog niet marktrijp zijn, wordt een separaat budget van 8 miljoen euro apart gezet. Het Innovatiefonds wordt – zoals is afgesproken in de herziene ETS Richtlijn - gefinancierd door opbrengsten van het emissiehandelssysteem EU-ETS.

Applicatieprocedure
Projecten kunnen tot 29 oktober 2020 worden ingediend in een eerste applicatieronde. De Commissie verwelkomt projecten van een individueel bedrijf of instelling, maar ook van consortia van bedrijven. Bovendien kunnen projectindieners het Innovatiefonds in combinatie met andere - zowel nationale als Europese - publieke financieringsinstrumenten gebruiken. Projecten worden door experts beoordeeld aan de hand van verschillende criteria. In de eerst ronde wordt er gekeken naar de vermeden emissies (10-jaarshorizon), het innovatie potentieel (opschaling) en de financiële en technische rijpheid. Voor ETS-bedrijven geldt bijvoorbeeld dat de technologische toepassing efficiënter moet zijn dan hun ETS benchmark. Een project implementatieplan is verplicht om het innovatiepotentieel te kunnen duiden. Projecten dienen uiteindelijk meer dan 75 procent van de beloofde emissiereductie daadwerkelijk te realiseren. In de tweede ronde wordt er met name gekeken naar schaalbaarheid (marktpotentieel) en kostenefficiëntie (euro/ton CO2). De evaluatie van de eerste ronde vindt plaats in november en december van dit jaar. De Commissie laat maximaal 70 projecten toe tot de tweede ronde. De evaluatieresultaten zullen in Q4-2021 verschijnen. De projecten die het hoogst scoren op de bovengenoemde criteria, zullen uiteindelijk in aanmerking komen voor financiering.

Het applicatieproces is in handen van het Europese agentschap voor netwerk en innovatie (INEA). Projecten kunnen worden aangemeld via de funding and tenders portal. Hier is tevens alle relevante informatie te vinden over de applicatieprocedure. Op 14 juli heeft de Commissie een webinar over het Innovatiefonds georganiseerd dat via deze link terug te kijken is. De Europese Commissie roept geïnteresseerden op om contact te zoeken en zich te melden als ze vragen hebben over de procedure.