Terug naar nieuws

Persbericht: Innovatie kan zorgen voor forse CO2 reductie

Klimaat 7 juli 2020Thessa de Ridder

Een studie van de consultants RoyalHaskoningDHV en PDC toont aan dat de Nederlandse industrie met de toepassing van innovatieve, energiebesparende, technieken de komende 5 jaar tenminste 3 Mton CO2 uitstoot kan besparen. De studie is uitgevoerd in opdracht van FME en VEMW die in dit kader samenwerken in ‘Project 6-25’. Uit de studie blijkt dat de grootste CO2 winst te behalen is met technieken op gebied van warmte-integratie, ICT en flexibiliteit.

Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME is, in samenwerking met kenniscentrum en belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers VEMW, Project 6-25 gestart met als ambitie om in 2025 zes megaton CO2 te kunnen reduceren. Er kan op grote schaal energie worden bespaard door simpelweg efficiënter te werken, blijkt uit de studie. FME voorzitter Ineke Dezentjé: “De industrie blijkt bijna 1 Mton aan CO2 besparing snel te kunnen realiseren door slim gebruik van sensoren, data en kunstmatige intelligentie. Voor deze toepassingen zijn geen grote ingrepen in je fabriek nodig”. Daarnaast liggen er kansen voor de industrie bij terugwinning van restwarmte op lagere temperaturen, warmtepompen voor hogere temperaturen, hybride boilers, energie efficiënte magneetkoppelingen en predictive maintenance. Maar liefst 80% van mogelijke CO2 besparingen in de komende vijf jaar zit in vergroting van efficiency.

Kickstart
Project 6-25 is een kickstart voor vergroening van de Nederlandse industrie. “Dit project brengt door de programmatische aanpak producent en gebruiker bij elkaar en innovaties dichterbij de praktijk van industriële energiegebruikers”, zegt VEMW voorzitter Gertjan Lankhorst. “Deze onafhankelijke studie naar de validatie van innovatieve technologieën is een belangrijke bijdrage aan dat proces”.

Technologie speelt een steeds grotere rol bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie. Dezentjé: “FME zet zich in om technologie een positieve bijdrage te laten leveren bij het vergroenen van de industrie, het versterken van de energie infrastructuur en de verduurzaming van gebouwen en mobiliteit”.

De uitkomsten van de studie worden op 7 juli om 14.00 uur gepresenteerd tijdens een interactief webinar.

Het volledige rapport kan worden gedownload via https://www.6-25.nl/
________________________________________________________________________________

Iris van Delden, woordvoerder FME: 06 - 15279413, iris.van.delden@fme.nl
FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. De 2.200 aangesloten bedrijven zijn grote industrie/multinationals handelsbedrijven, middelgrote en kleine industrie (mki) en technostarters, die actief zijn in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof.
Thessa de Ridder, woordvoerder VEMW: 06 - 12725930 tr@vemw.nl
VEMW is het kenniscentrum en de belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers.