Terug naar nieuws

Besluit ACM legt procedure afsluiting en omschakeling grootverbruikers laagcalorisch gas vast

Codewijziging is uitwerking van wijziging Gaswet

Gassen Beleid en toezicht, Netwerken29 juni 2020Thessa de Ridder

Toezichthouder ACM heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de Aansluitcode gas LNB over het afsluiten en omschakelen van een aansluiting. Aanleiding voor dit besluit is een wijziging van de Gaswet die voorziet in een vermindering van de vraag naar laagcalorisch gas door middel van een verbod voor de grootste afnemers om laagcalorisch gas te onttrekken van het landelijk gastransportnet, dat in beheer is bij GTS.

Procedure
De aansluitingen van de 9 grootste afnemers van laagcalorisch gas – die meer dan 100 mln m3 per jaar verbruiken - door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet (GTS) moeten worden afgesloten of worden omgeschakeld voor het gebruik van hoogcalorisch gas. Met de wijziging van de Aansluitcode stelt ACM de procedure vast voor het afsluiten dan wel het omschakelen van de aansluiting van de grootste afnemers van laagcalorisch gas. Het besluit bevat daarnaast een verplichting voor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet om medewerking te verlenen door de voor een ontheffingsaanvraag noodzakelijke informatie aan te leveren aan de afnemers.