Terug naar nieuws

Verbod grootverbruikers Groningengas gaat 1 oktober 2022 in

Wetswijziging van kracht ondanks kritiek op doelmatigheid en doeltreffendheid

Gassen Markt19 juni 2020Karin Burghouwt

De wijziging van de Gaswet, die het de grootste afnemers van laagcalorisch gas verbiedt om met ingang van 1 oktober 2022 laagcalorisch gas te onttrekken aan het gastransportnet van GTS, is 17 juni 2020 gepubliceerd in het Staatsblad. Dit ondanks kritische opstellingen van onder meer de Raad van State, landelijk gasnetbeheerder GTS en VEMW ten aanzien van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de maatregel.

Groningengas
De wetswijziging die het de 9 grootste verbruikers van laagcalorisch gas, die jaarlijks meer dan 100 mln m3 (0,1 bcm) gas verbruiken, verbiedt om met ingang van het nieuwe gasjaar in 2022 nog langer laagcalorisch gas te onttrekken aan het GTS-transportnet, maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen. Dat pakket moet volgens minister Wiebes (EZK) bijdragen aan een snelle, veilige en verantwoorde sluiting van het Groningenveld. Andere onderdelen zijn onder meer de bouw van een nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek (capaciteit 7 bcm) en vergroting van de conversiecapaciteit in Wieringermeer (5 bcm).

Ondoelmatig
Het verbod voor de groep van 9 bedrijven levert bruto zo’n 3 bcm en effectief 0,5 bcm aan reductie aan de afnamekant op. De Raad van State en landelijk gasnetbeheerder GTS zijn kritisch geweest op de verbodsmaatregel die nu van kracht is geworden. Volgens VEMW is de maatregel met investeringskosten van minimaal 85 mln in het gasnet en 75 mln euro in gasinstallaties een dure en weinig doeltreffende maatregel. De minister heeft zich echter steeds op het standpunt gesteld dat alle maatregelen nodig zijn, waarbij het verbod een ‘risicopolis’ is om eventuele tegenvallers in de mix van maatregelen op te kunnen vangen.
kritisch

De 9 bedrijven resteert nog slechts 27 maanden om – in overleg met GTS – een plan op te stellen én uit te voeren voor een ombouwoperatie naar aansluiting op het hoogcalorische gasnetwerk, of om een volledige overstap te maken naar een hernieuwbare energiebron.