Terug naar nieuws

Subsidie voor verbeteren zoetwatervoorziening Brielse Meer

Toekomstbestendige zoetwatervoorziening

Beleid en toezicht19 juni 2020Karin Burghouwt

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft subsidie toegekend voor het verbeteren van de zoetwatervoorziening uit het Brielse Meer

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft subsidie toegekend voor het verbeteren van de zoetwatervoorziening uit het Brielse Meer. Waterschap Hollandse Delta kan nu aan de slag met het uitvoeren van de maatregelen om de zoetwatervoorziening naar en vanuit het Brielse Meer en de Bernisse te verbeteren. De toekenning van de subsidie, aangevraagd door Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en het Havenbedrijf Rotterdam, is goed nieuws voor industriële watergebruikers in de Rijnmond, ruwweg het gebied van Pernis tot en met de Maasvlakte.

Kwetsbaar
De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat het leveren van voldoende zoetwater niet altijd een vanzelfsprekendheid is. Het Brielse Meer is namelijk kwetsbaar gebleken voor verzilting. Door klimaatverandering zal de verzilting toenemen waardoor de kans op problemen zoals frequentere en langere inlaatstops toeneemt. Daarom hebben de drie organisaties een pakket aan maatregelen bedacht om de zoetwatervoorziening uit de belangrijke zoetwaterbron te verbeteren.

Toekomstbestendig
VEMW pleit al vele jaren voor een toekomstbestendige zoetwatervoorziening in de Botlek en Europoort. Investeringen in de zoetwatervoorziening naar en vanuit het Brielse Meer zijn nodig om ervoor te zorgen dat de nu aanwezige bedrijven maar ook de bedrijven die zich in de toekomst in de Rijnmond gaan vestigen kunnen blijven beschikken over voldoende zoet water van de juiste kwaliteit. De toekenning van de subsidie toont aan dat de Rijksoverheid het grote belang hiervan ook ziet.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam en VEMW