Terug naar nieuws

Besluit ACM maakt uitbreiding opstartdienst industrie mogelijk

GTS ziet geen redenen voor beperking van de dienst

Gassen Beleid en toezicht12 juni 2020Karin Burghouwt

Toezichthouder ACM heeft een besluit genomen over de zogenaamde ‘opstartdienst industrie’. Die maakt het gasgrootverbruikers mogelijk nu ook in de wintermaanden een extra hoeveelheid gas te contracteren bij het opstarten of uitbreiden van een gasinstallatie. Voorheen was dat in de tijd beperkt.

Opstartdienst
De opstartdienst wordt gebruikt om een geschatte hoeveelheid exitcapaciteit te contracteren voor het opstarten of uitbreiden van een gasinstallatie in de industrie. Op grond van de Transportcode Gas kan een eindverbruiker met een aansluiting op het landelijk gastransportnet van GTS verzoeken om initieel een geschatte hoeveelheid exitcapaciteit te contracteren voor een periode van ten hoogste vier opeenvolgende gasmaanden met het oog op het opstarten of uitbreiden van een gasinstallatie. Na afloop van deze periode wordt vastgesteld hoeveel exitcapaciteit is verbruikt en dit wordt gecontracteerd en afgerekend. De huidige formulering van het code artikel stelt dat deze dienstverlening niet in de wintermaanden aangeboden kan worden.

Het gaat bij deze opstartdienst om een tijdelijke extra capaciteitsvraag. Die capaciteit moet natuurlijk wel beschikbaar zijn in het gasnet. De afrekening vindt over de periode van de dienst plaats en niet over het gehele gasjaar, want in dat geval zou de afnemer onevenredig zwaar financieel belast worden

Aanleiding wijziging
De aanleiding om de opstartdienst te verruimen met de wintermaanden is dat de huidige dienstverlening bij het opstarten of uitbreiden van gasinstallaties (‘opstartdienst industrie’) door de markt als te beperkend wordt ervaren. GTS heeft onderzocht of het mogelijk is om de dienstverlening ook in de wintermaanden uit te kunnen voeren. Een verzoek voor de opstartdienst wordt altijd tegen de zwaarste transportcondities getest. Goedkeuring van een verzoek volgt alleen als maximale afname beschikbaar is bij een temperatuur van -17 graden Celsius. In elke maand van het jaar (inclusief de wintermaanden) kunnen er situaties zijn waarin deze dienstverlening niet kan plaatsvinden, maar deze kans is volgens GTS niet a priori groter in de wintermaanden dan in de overige maanden. In geval er in de wintermaanden geen capaciteit beschikbaar is, zal dat blijken uit de transporttoets die GTS uitvoert. Op basis van de toets stelt GTS vast dat er geen capacitaire, operationele, financiële of andersoortige redenen zijn om een verzoek niet in de wintermaanden te kunnen ontvangen en, waar mogelijk, goed te keuren.