Terug naar nieuws

Europese Commissie stelt Innovation Fund zomer 2020 open

Budget eerste openstelling 1 mrd euro voor projecten met minimale CAPEX 7,5 mln euro.

Klimaat Beleid en toezicht29 mei 2020Karin Burghouwt

Bedrijven en consortia die met innovatieve technologieën hun CO2-uitstoot gaan reduceren kunnen binnenkort financiering aanvragen via het ‘Innovation Fund’. Een financieringsprogramma van de Europese Commissie met een totaal budget van 10 miljard euro. De Commissie verwacht zomer 2020 een eerste openstelling met een budget van 1 mrd euro voor projecten met een minimale CAPEX van 7,5 mln euro.

Voorwaarden
Projecten kunnen worden ingediend door bedrijven, alleen maar ook in consortiumverband onder de voorwaarde dat in ieder geval één ETS-plichtige onderneming in het project participeert. De regeling maakt onderscheid tussen grote en kleine projecten, waarbij de eerste openstelling zal zijn gericht op grote projecten, en het criterium 'business maturity' van belang is.

De projecten die het Innovation Fund onder meer steunt zijn koolstofarme technologieën en processen in de energie-intensieve industrie, producten die koolstof-intensieve producten vervangen, CCU en CCS, duurzame energieopwekking en energieopslag.

Aanvragen
Financieringsaanvragen vinden plaats via de website van de Europese Commissie. In het Innovation Fund geldt een aanvraagprocedure in twee stappen, met een eerste open ronde met verkorte aanvragen, en na selectie door de Commissie een uitnodiging voor het indienen van een volledige aanvraag in de tweede ronde. Het is de bedoeling dat de eerste call met een verwacht budget van 1 miljard euro nog deze zomer opengaat voor projecten met een minimale CAPEX van 7,5 miljoen euro. Reeds begonnen projecten komen overigens niet voor subsidie in aanmerking, maar na indiening van een aanvraag mag een project wel - op risico van de aanvrager – beginnen. Voor nadere informatie heeft de Commissie een FAQ-lijst opgesteld.

VEMW roept haar leden die serieuze plannen hebben voor het indienen van een aanvraag op contact op te nemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via innovationfund@rvo.nl. De meeste grote ETS-plichtige bedrijven in Nederland hebben een vast aanspreekpunt bij RVO. RVO kan ook informatie verschaffen over bijvoorbeeld het combineren van het aanvragen van steun uit het Innovation Fund met een aanvraag van een nationale regeling zoals de SDE++.