Terug naar nieuws

Geen Duitse ontheffing van Europese regulering voor Nordstream 2

Besluit is nieuwe stap in geopolitiek conflict

Gassen Markt19 mei 2020Thessa de Ridder

De Duitse toezichthouder op de energiemarkt, Bundes Netz Agentur (BNetzA), heeft besloten om geen ontheffing van de Europese regulering m.b.t. ontbundeling en derdentoegang te verlenen aan Nord Stream 2 AG, een consortium o.l.v. het Russische Gazprom, voor de aanlanding van een nieuwe pijpleiding op Duits grondgebied. Daarmee is een nieuwe stap gezet in het geopolitieke conflict tussen Rusland en de Europese Unie.

Ontheffing
Een ontheffing voor de toepassing van Europese regels, waaronder de zogenaamde ‘regulated Third Party Access’, op nieuwe grensoverschrijdende gastransportinfrastructuur (interconnector) kan conditioneel worden verleend wanneer een netbeheerder daarom verzoekt. Dat kan voor een bepaalde periode bij de realisatie van een grensoverschrijdende verbinding, zoals bijvoorbeeld is gebeurd met de BBL-verbinding tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Sinds de inwerkingtreding van een amendement op de Europese Gasrichtlijn 2009/73/EC (2019) kan dat ook wanneer de verbinding wordt gerealiseerd tussen een EU-lidstaat en een niet-Europees land; in het geval van de Nordstream 2 pijpleiding Duitsland respectievelijk Rusland.

Op voorstel van de Duitse overheid is er een ontsnappingsroute m.b.t. de nieuwe regelgeving gekomen. Als de pijpleiding voor 23 mei 2019 was gerealiseerd, moest een ontheffing op grond van de oude regulering verleend kunnen worden. Toezichthouder BNetzA heeft nu vastgesteld dat aan die voorwaarde in de constructie-technische zin niet is voldaan. De aanvrager van de ontheffing (Nordstream 2 AG) meent – in tegenstelling tot de Duitse toezichthouder - dat het begrip realisatie in economisch-functionele zin bedoeld is, en daaraan is wel voldaan.

Dat er uiteindelijk geen gebruik wordt gemaakt van de geboden ontsnappingsroute, door een beslissing bovendien van de Duitse toezichthouder, zal door Duitsland als tegenslag ervaren worden. Het Nordstream 2 consortium kan de beslissing nog aanvechten bij de rechter.

Voorwaarden
Gevolg van het besluit is dat bij ingebruikname van de pijpleiding voldaan moet worden aan de Duitse wet- en regelgeving en de Europese regulering als het gaat om ontbundeling van het transport (netbeheerder) enerzijds en de productie, handel en levering (groepsmaatschappij waar de netbeheerder onderdeel van uitmaakt) anderzijds, de toegangsvoorwaarden voor netgebruikers en de kostengerelateerde tarieven die voor het gebruik in rekening worden gebracht bij de netgebruiker.