Terug naar nieuws

Consultatie over eisen en vrijstellingen energie-audit

Nieuwe Europese energie-effici├źntie eisen ge├»mplementeerd in nationale regelgeving

Klimaat Wet- en regelgeving11 mei 2020Thessa de Ridder

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een consultatie geopend over de energie-audit. In een algemene maatregel van bestuur (Amvb) worden de inhoudelijke eisen, vrijstellingen en invulling van de energie-audit na 2020 uitgewerkt. Nieuwe Europese eisen voor energie-efficiëntie worden via verschillende wetten en beleidsmaatregelen in ons land geïmplementeerd.

Energie-efficiëntie
De bevordering van energie-efficiëntie is een belangrijke pijler van het Europese energie- en klimaatbeleid. Grote ondernemingen (> 250 werknemers, een jaaromzet van > €50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal > €43 miljoen) worden door de Europese Richtlijn energie-efficiëntie (EED) verplicht om een energie-audit op te stellen, waarin zij om de vier jaar over energie-efficiëntie mogelijkheden en maatregelen rapporteren aan de RVO. De EED is in 2018 herzien. Er wordt een nieuwe Europese energie-efficiëntie doelstelling ingevoerd van ten minste 32,5 procent meer energie-efficiëntie in 2030 ten opzichte van 2007. Ook moeten EU-landen voldoen aan een jaarlijkse besparingsverplichting op het finale energieverbruik. De EED is op verschillende manieren geïmplementeerd in Nederland: via het Energieakkoord (convenanten MEE en MJA3) en via nationale wetgeving. Na 2020 moet er nieuwe wet- en regelgeving komen die de doelstellingen uit de EED borgt. Via de Wet implementatie EU-richtlijnen energie efficiëntie wil de Nederlandse overheid een aantal aspecten van EED implementeren. Voor de energie-audit wil EZK een tijdelijke regeling overwegen, omdat er niet kan worden aangesloten bij de systematiek van de aangekondigde Omgevingswet.

Eisen en vrijstellingen van de energie-auditplicht
In de Wet Implementatie EU-richtlijn Energie Efficiëntie is de verplichting om een energie-audit uit te voeren opgenomen. In die voorgestelde wet wordt ook de mogelijkheid geboden om op een alternatieve manier invulling te geven aan de auditverplichting. Dit kan via andere instrumenten die wel voldoen aan de verplichtingen van de Richtlijn. In de algemene maatregel van bestuurd (Amvb) die nu ter consultatie ligt zijn deze regels verder uitgewerkt. De Amvb bevat criteria voor de wijze van uitvoering en de inhoud van het verslag van de energie-audit. Zo kunnen grote ondernemingen door middel van erkende keurmerken, ISO-certificering en energiebeheersystemen (EBS) ook invulling geven aan de energie-auditplicht. Deze specifieke middelen moeten nog wel in een Ministeriële Regeling (MR) worden aangewezen. De consultatie sluit op 12 mei 2020. VEMW roept leden die vragen of opmerkingen hebben over de inhoud van de consultatie op zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen Inez Treffers (it@vemw.nl).