Terug naar nieuws

Nieuw: investeringsplannen netbeheerders in consultatie

Stroom- en gasnetbeheerders presenteren voorgenomen netwerkinvesteringen

Elektriciteit Netwerken8 mei 2020Karin Burghouwt

De netbeheerders TenneT, GTS, Liander, Enexis, Coteq, en Westland Infra hebben op 1 mei voor het eerst ontwerpinvesteringsplannen gepubliceerd. De voorgestelde plannen omschrijven de investeringen die de netbeheerders de komende 3 jaar zullen uitvoeren op grond van de ontwikkelingen die zij de komende 10 jaar verwachten. Aangeslotenen kunnen tot 28 mei op de ontwerpinvesteringsplannen reageren.

Investeringsplannen
Dit is de eerste keer dat Investeringsplannen door de netbeheerder worden gepubliceerd. De Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET) verplicht netbeheerders tot het publiceren hiervan. De Investeringsplannen vervangen de Kwaliteits- en Capaciteitsdocumenten (KCD’s) die voorheen werden gedeeld. Nieuw is dat de Investeringsplannen ruimte bieden voor de zienswijzen van netgebruikers. In de regel zullen de Investeringsplannen eens in de twee jaar ter consultatie worden aangeboden. Investeringsplannen kunnen tussentijds worden herzien indien er significante wijzigingen moeten worden aangebracht, waarbij de gewijzigde plannen wederom ter consultatie zullen worden gepubliceerd. De minister van Economische Zaken en Klimaat en de Autoriteit Consument en Markt keuren de plannen voor de landelijke netbeheerders TenneT en Gasunie, resp. de regionale netbeheerders.

De Investeringsplannen onderbouwen de voorgenomen investeringen door eerst de algemene ontwikkelingen in de energiesector te schetsen. Op basis daarvan worden enkele scenario’s uitgewerkt. Met deze scenario’s proberen de netbeheerders de onzekerheden in de ontwikkeling van vraag en aanbod te ondervangen. De gevolgen van de scenario’s voor de energienetten worden voor de komende 3 jaar uitgerekend; daaruit identificeert de netbeheerder de knelpunten in het net. Het oplossen van de voorziene knelpunten biedt vervolgens het uitgangspunt voor de voorgenomen investeringen. In de plannen zijn de voorgenomen investeringen op twee termijnen omschreven. De netbeheerder geeft een kwantitatief overzicht van de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen die zij de eerste 3 jaar zal uitvoeren. Uitbreidingen en vervangingen in het net voor de komende 10 jaar zijn enkel kwalitatief onderbouwd.

VEMW roept haar leden op om gebruik te maken van de mogelijkheid om het ontwerpinvesteringsplan van hun relevante netbeheerder te bestuderen en eventuele zorgen of kritiek te delen. Algemeen directeur Hans Grünfeld: “De publicatie van de eerste investeringsplannen markeert een belangrijke moment voor netgebruikers. Voor het eerst hebben zij de gelegenheid om de plannen van de netbeheerders naast hun eigen toekomstplannen te leggen en daar waar deze niet matchen, hun opmerkingen onderdeel te laten uitmaken van de besluitvorming. Hiermee wordt de kans op toekomstige capaciteitstekorten en overbodige investeringen verkleind.”