Terug naar nieuws

Stabiel niveau spanningskwaliteit in 2019

Lichte stijging spanningsniveau in laagspanningsnet

Elektriciteit Netwerken6 mei 2020Thessa de Ridder

De spanningskwaliteit van het Nederlandse elektriciteitsnet is in 2019 stabiel gebleven ten opzichte van de voorgaande jaren. Wel De spanningskwaliteit van het Nederlandse elektriciteitsnet is in 2019 stabiel gebleven ten opzichte van de voorgaande jaren. Wel wordt sinds 2011 een lichte stijging van langzame spanningsvariatie en harmonische vervorming in het laagspanningsnet gezien, met als mogelijke reden de toename van decentrale elektriciteitsproductie. Tegelijkertijd dalen de gemeten snelle spanningsvariaties en de spanningsasymmetrie. Dat blijkt uit het Movares rapport ‘Spanningskwaliteit in Nederland’ dat is opgesteld in opdracht van Netbeheer Nederland.

Spanningskwaliteit
De spanning op elke individuele aansluiting kan variëren. De meest voorkomende variaties zijn spanningsdips, harmonischen en snelle of langzame spanningsvariaties. Deze variaties kunnen in installaties van eindverbruikers leiden tot uitval of versnelde slijtage van apparatuur. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de spanningskwaliteit en moet zich aan wettelijke normen houden. Sinds december 2013 is, na een pleidooi van VEMW in samenwerking met andere stakeholders, een grondig uitgewerkte norm voor spanningsdips opgenomen in de Netcode Elektriciteit. Deze norm geldt voor hoogspanningsnetten (>35 kV) en middenspanningsnetten (>10 kV) en maakt onderscheid tussen spanningsdips afhankelijk van hun diepte en duur. Lange en diepe spanningsdips worden hinderlijke spanningsdips genoemd. Bij een overschrijding van de norm voor hinderlijke dips moet aan een onafhankelijke partij opdracht gegeven worden onderzoek te doen naar de oorzaak. In geval van harmonische vervorming of snelle spanningsvariaties, is de netbeheerder gehouden aan internationaal gangbare normen.

Onderzoek
In 2019 is In het hoogspanningsnet de spanningskwaliteit gemeten op ruim 125 meetlocaties; in het laag- en middenspanningsnet op ruim 520 meetlocaties. De toetsing van de meetresultaten laat zien dat de spanningskwaliteit in meer dan 99 procent van alle metingen voldoet aan de eisen. Dat is stabiel ten opzichte van de voorgaande jaren. Individuele metingen die niet voldoen zijn toegelicht op basis van nader onderzoek. Sinds 2011 wordt wel – binnen de norm overigens - een lichte stijging van de langzame spanningsvariatie en harmonische vervorming in het laagspanningsnet gezien. De onderzoekers vermoeden dat dit te maken heeft met de toename van decentrale elektriciteitsproductie. Tegelijkertijd dalen de gemeten snelle spanningsvariaties en de spanningsasymmetrie. De netbeheerders houden deze trend in de gaten en hebben momenteel diverse onderzoeken opgestart naar de impact van de energietransitie op spanningskwaliteit.

Aangeslotenen die inzage willen krijgen in de spanningskwaliteit in hun individuele netgebied kunnen die individuele meetresultaten gesorteerd naar plaatsnaam of postcode vinden op www.uwspanningskwaliteit.nl.